Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar meer dan 63.000 oproepen, het grotendeel waren voor kinderen. Wel 65 per dag. (foto Getty) © Andrey Zhuravlev Getty Images

Antigifcentrum draait overuren: tot 175 oproepen per dag

BRUSSEL – Het Antigifcentrum kreeg vorig jaar 63.726 oproepen, of 175 per dag. Opvallend is dat vier op de tien slachtoffers kinderen jonger dan 13 zijn.

2023 was een recordjaar in de 60-jarige geschiedenis van het Antigifcentrum. Alleen in 1999, het jaar van de dioxinecrisis, en in 2020, in volle coronapandemie, waren er nog meer oproepen. “Dat aantal zit al enkele jaren in stijgende lijn”, zegt Patrick De Cock van het Antigifcentrum. “Een belangrijke reden daarvoor is dat we de jongste jaren geregeld campagnes voeren in samenwerking met de FOD Volksgezondheid. Mensen weten dus: als we met een vergiftiging worden geconfronteerd, moeten we het Antigifcentrum bellen. Het aantal oproepen voor blootstellingen was met 56.262 nog nooit zo hoog, tegenover relatief weinig oproepen met vragen om informatie (7.464). De blootstelling aan paracetamol blijft een groot probleem. Daar krijgen we meerdere keren per dag oproepen voor. Dit medicijn wordt enorm gepromoot via tv-reclames en is vrij verkrijgbaar. Voor mensen met darmproblemen of een verzwakte lever is het echter extra schadelijk. Of mensen combineren paracetamol met een ander geneesmiddel waar al paracetamol in zit.”

Jachtig leven

Van de 59.029 slachtoffers die werden blootgesteld aan medicijnen of chemische producten waren 23.104 kinderen tot 13 jaar. “De gevaarlijkste categorie zijn de kinderen van 1 of 2 jaar die het slachtoffer zijn van hun nieuwsgierigheid en verkenningsgedrag”, gaat Patrick De Cock verder. “Vaak heeft het ook te maken met onvoorzichtigheid of ons jachtig leven. Mama geeft een kindje ‘s morgens een medicijn en vertrekt naar het werk, waarna papa een kwartier later hetzelfde doet voor hij het kindje naar de crèche brengt. In de meerderheid van de gevallen kunnen onze specialisten die de lijn bemannen de mensen meteen helpen waardoor ze het probleem zelf kunnen oplossen. We hebben van elk product, bijvoorbeeld van ontstopper, zowel van de A-merken als van de huismerken de exacte samenstelling. We weten dus perfect hoe we moeten reageren. Slechts bij een kleine minderheid van de oproepen moeten we de mensen doorverwijzen naar een arts of naar een ziekenhuis.”

Hiervoor bellen we het meest …

1. Geneesmiddelen, 24.071 oproepen (+3%): De grootste aantal oproepen blijft paracetamol (2.427 oproepen). Opvallende stijger is antidepressiva (1.980 oproepen, +17,5% ten opzichte van 2022).

2. Chemische producten, 11.485 oproepen (+8%): Binnen de chemische producten zijn dat vooral de schoonmaak- en onderhoudsproducten (4.305 oproepen), het product waarvoor het meest wordt gebeld blijft bleekwater (1.067 oproepen in 2023).

3. Biociden, 3.702 oproepen (+2%): Hieronder vallen vooral de insecticiden (838 oproepen, +38% t.o.v. 2022) en zwembadproducten (264 oproepen, +10,4% t.o.v. 2022 en +82% t.o.v. 5 jaar geleden) op.

4. Dieren, 542 oproepen (+11,2%): Het aantal oproepen steeg met +11,2% t.o.v. 2022. De meest opvallende stijger is oproepen voor vergiftiging van honden door chocolade (542 oproepen en 570 honden/slachtoffers, + 28,7% t.o.v. 2022).

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier