Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas over het belang van 1 mei: “Conner Rousseau is ons aan het napraten”

BRUSSEL – Morgen is het 1 mei en dat betekent traditiegetrouw dat de linkse partijen zich roeren. Wie zich óók meer en meer roert op deze dag, is Vlaams Belang. Wil dat zeggen dat de radicaal-rechtse partij naar links aan het opschuiven is? Wij stellen de vragen aan Barbara Pas, Oost-Vlaams boegbeeld van de partij.

First things first: het ontslag van Sarah Schlitz (Ecolo). Dat is al de vierde vrouw die is opgestapt/ moeten opstappen (schrappen wat niet past) uit de federale regering. “Meer dan terecht”, stelt Barbara Pas, fractieleider van Vlaams Belang in het federaal halfrond. “Zij heeft belastinggeld misbruikt voor persoonlijke logo’s én ze heeft daarover gelogen in het parlement. Het is straf dat ze nog een week bedenktijd nodig had om deze beslissing te nemen. En dat waren niet haar eerste fratsen. Neen, we zullen haar niet missen.”

Na Wilmès (MR), Kitir (Vooruit) en De Bleeker (Open Vld) is het opnieuw een vrouw die vertrekt. Zou dat toeval zijn?

“Volgens mij wel. Die zaken zijn niet met elkaar te vergelijken. Het ontslag van Eva De Bleeker was overigens onterecht. Maar als je liegt in het parlement, dan moet je opstappen. Punt. Dat heeft niets te maken met geslacht. Kritiek op een vrouwelijke minister staat niet gelijk aan seksisme. Al lijkt mevrouw Schlitz daar anders over te denken. Ik vind dat zwak van haar.”

U valt over de leugen. Herman Van Rompuy (CD&V) liet eens noteren dat er wel meer politici zijn die slechts bij toeval de waarheid spreken.

“Dat zegt wellicht veel over zijn partij. (lacht) Ik vind het belangrijk dat politici geloofwaardig en consequent zijn. Dat zal niet lukken door te liegen. Ik ben daar heel gevoelig voor. Mijn kinderen weten dat trouwens ook heel goed.”

Hebt u nooit gelogen in het parlement?

“Ik zou zelfs niet weten waarover.”

Wist u van de pensioenextra’s voor de parlementsleden?

“Néén. Toen dit nieuws uitkwam, heb ik alle verslagen daarover opgevraagd. Wat ik heb teruggevonden, waren de verstrengingen die in 2013 goedgekeurd werden. Het aantal gewerkte jaren voor een volwaardig pensioen werd verhoogd van 20 naar 36 jaar en later naar 45 jaar. Ook de pensioenleeftijd werd opgetrokken – en terecht. Maar over de marge voor de pensioenen heb ik niets teruggevonden.”

Had u dat niet moeten weten als fractieleider?

“Wetende wat we vandaag weten: jazeker. Ik heb intussen geleerd: elk dossier moet grondig uitgeplozen worden. Maar toen – tien jaar geleden – was ik helemaal niet bezig met het pensioendossier. Bovendien ging alle publieke aandacht naar de verstrengingen.”

Uw partij graait evenveel als de andere partijen, concludeert de PVDA.

(fors) Dat slaat nergens op. Wij dienen al jarenlang voorstel na voorstel in om de graaicultuur een halt toe te roepen. Want op dat vlak heeft de PVDA wél gelijk: er is een graaicultuur en die moet aangepakt worden. Maar elk van deze voorstellen wordt weggestemd, óók door de communisten. En wat ik de PVDA zeker kwalijk neem, is dat ze halve waarheden vertelt over deze zaak. Wie zegt er dat Bruno Valkeniers (die aanwezig was voor Vlaams Belang op de beruchte ‘pensioenvergadering’, red.) geen opmerkingen had? Dat staat nergens beschreven.”

Maar uw partij heeft deze pensioenregeling wel mee goedgekeurd.

“De verstrengingen, ja. Maar als het over de pensioenextra’s gaat, wacht ik nog altijd op het eerste officieel verslag. Dat weet ik dus niet.”

Vlaams Belang profileert zich ook steeds meer op 1 mei: “Als we sociaaleconomisch ergens staan, dan is het in het centrum.” (foto Christophe De Muynck)
Ons loon? Ik doe niet mee aan de ‘race to the bottom’. Wie zal anders nog aan politiek willen doen?”

Weet u eigenlijk wat u verdient?

“Jawel. Dat is bruto ruim 8.000 euro per maand. En ik krijg daarbij een extra vergoeding omdat ik fractieleider ben. Dat laatste mag afgeschaft worden wat mij betreft.”

Dat klopt bijna. Uw loon is 8.472 euro bruto. Daarbovenop krijgt elk parlementslid een vaste onkostenvergoeding van 2.497 euro. Bent u dat waard?

“Dat is niet overbetaald voor het werk dat ik dag en nacht lever. Ik denk echter niet dat elke volksvertegenwoordiger zich even hard inzet. Maar goed: van mij mag het loon zeker naar beneden, al doe ik niet mee aan de race to the bottom. Wie zal anders nog aan politiek willen doen? Een klein eliteclubje.”

‘Ik zou het niet doen voor 3.000 euro’, zegt Jean-Marie Dedecker.

“Ik volg hem daarin. De PVDA’ers zijn trouwens hypocrieten. Zij maken de mensen wijs dat ze maar 2.200 euro netto verdienen. Dat is fout. Zij verdienen evenveel als elk ander parlementslid. Wat ze met hun loon doen – aan de partij geven of aan iets anders – is hun zaak. Dat brengt me trouwens bij het belangrijkste dossier als het over de graaicultuur gaat: de riante partijfinanciering. Wij willen deze halveren, dat zou tenminste een wezenlijke impact hebben.”

Iets anders, mevrouw Pas. Op 12 april viel de eerste uitnodiging voor een 1 mei-viering in mijn mailbox en die kwam niet van PVDA of Vooruit, maar van uw partij. Dat wil iets zeggen, denk ik.

“Dat onze persdienst heel vlijtig werkt. (lacht) Neen, dat wij 1 mei in de verf zetten, is niet nieuw. Ik heb het nooit anders geweten. Ik loop al mee op manifestaties, van toen ik student was. Misschien is er vandaag meer aandacht voor? Ik zeg altijd: het sociale is te belangrijk om aan de socialisten over te laten. Dit raakt trouwens aan de kern van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Waarom willen wij een onafhankelijk Vlaanderen? Om de welvaart van de Vlaming te vrijwaren. Binnen het huidige België – waar Wallonië aan de afgrond staat – is dat niet meer mogelijk.”

Barbara Pas is streng voor de regering-De Croo: “De lat in het regeerakkoord lag al bijzonder laag, maar zelfs daarover is de regering niet geraakt. Ik zie geen enkel thema waar ze een goed rapport kan voorleggen.” (foto Christophe De Muynck)

Is uw partij niet naar links aan het opschuiven op sociaaleconomisch vlak?

(zucht) Dat is de debatfiche van N-VA. Ik vind van niet. Koopkracht is vandaag het grote strijdpunt. Elke partij wil de nettolonen verhogen. Maar hoe willen ze dat doen? De linkse partijen zouden de hele wereld toelaten om van onze sociale zekerheid te profiteren. Dat is onbetaalbaar. De liberale partijen willen snoeien in de sociale zekerheid. Dat is niet sociaal. Wij hebben een alternatief: stevig snoeien in bijvoorbeeld het politiek systeem en de asielfactuur. Is dat links?”

U wil een vol pensioen na 40 gewerkte jaren en u wil ook de pensioenleeftijd weer verlagen naar 65 jaar. Dat klinkt links.

“Dat klinkt vooral rechtvaardig. Wij vinden dat de focus moet liggen op het aantal gewerkte jaren, niet op de leeftijd.”

Denkt u niet dat dit onbetaalbaar is? De vergrijzingskost is al het grote pijnpunt van onze begroting.

“Als iedereen 40 jaar zou werken, dan is dit wél betaalbaar. Het probleem is dat de mensen vandaag gemiddeld 34 jaar werken. Je moet er wel voor zorgen dat ze 40 jaar kúnnen werken. Vandaag is dat niet zo. Ik denk dat het gebruik van antidepressiva nergens zo hoog ligt als in Vlaanderen. Dat weegt trouwens ook op de begroting. Wij pleiten daarom voor een betere balans tussen werk en gezin. Je zou bijvoorbeeld een loon kunnen geven aan mensen – man of vrouw die ervoor kiezen om deeltijds voor de kinderen te zorgen – een soort opvoedersloon.”

De overheid die geld uitdeelt: dat klinkt ook links.

(droog) Tegenstanders noemen dat vrouwonvriendelijk. We zouden hiermee de vrouw weer aan de haard willen, zeggen ze. Onzin natuurlijk. Wij zijn niet links en niet rechts. Als we sociaaleconomisch ergens staan, dan is het in het centrum.”

Als u meer mensen aan het werk wil, waarom bent u dan tegen de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd?

“Wij zijn daar niet tegen. Wij vinden dat deze uitkeringen na twee jaar moeten stoppen, behalve voor vijftigplussers. Voor hen willen we billijk zijn omdat zij het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Het triomfalisme van de federale regering over de werkzaamheidsgraad is trouwens totaal misplaatst – als ik dat even mag zeggen. Minister Dermagne (PS) doet me denken aan de coureur Noël Vantyghem. Toen deze Parijs-Tours won, zei hij dat hij samen met Eddy Merckx alle klassiekers had gewonnen. Dermagne pronkt vandaag met de stijgende werkzaamheidsgraad in België, terwijl dat alleen de verdienste van Vlaanderen is.”

Niet iedereen vindt u links. Volgens Conner Rousseau (Vooruit) bent u een wolf in schaapsvacht en rijdt u vooral voor de belangen van de elite.

(pikt in) En welke elite zou dat zijn? Als er één partij opkomt voor de gewone man, dan is het wel Vlaams Belang. Waarvan liggen de mensen wakker, denkt u? Van veiligheid, migratie, enzovoort. Dat zijn de thema’s die wij elke dag op tafel leggen.”

Maar in het Europees parlement stemt u wel tegen de verhoging van de minimumlonen.

(fel) Omdat dat geen Europese bevoegdheid mag zijn. De Bulgaren en de Roemenen hebben niets te zeggen over onze minimumlonen, vinden wij. Wij zijn voor een verhoging, maar we willen dat zelf bepalen.”

Het is tijd om de verhaaltjes van Rousseau te doorprikken. Wie voor hem stemt, krijgt de PS in de regering”

Rousseau prikkelt uw partij, voel ik.

“Het valt mij vooral op dat hij ons aan het napraten is. Wat zei hij weer over Molenbeek? Dat hij zich daar niet in België voelt. Eindelijk ziet hij het licht! Of de btw-verlaging op energie waar hij zo trots op is. Vlaams Belang was de eerste die dat voorstelde in het parlement. Nu goed: bang ben ik niet. Ik kijk zelfs uit naar onze debatten in Oost-Vlaanderen. Het is tijd om zijn verhaaltjes te doorprikken. Als Vooruit in de volgende regering stapt, zal het opnieuw aan het handje zijn van de PS en dat betekent: nul verandering op vlak van migratie. Dat is de realiteit en dat moeten de kiezers goed beseffen. Wie voor Rousseau stemt, krijgt de PS.”

Hoe staat u tegenover een miljonairstaks? Dat zou volgens de PVDA acht miljard opbrengen.

“Die berekening zou ik wel eens willen zien. Je moet de mensen geen blaasjes wijsmaken. Dat is in Frankrijk geprobeerd, maar mislukt. Dat is dus geen wondermiddel. Ik ben voor het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar ik pas voor een afgunstmaatschappij waar niemand geld mag verdienen. Er zijn andere manieren om de lasten op arbeid naar beneden te krijgen. De asielfactuur bijvoorbeeld: die bedraagt intussen één miljard euro.”

U wil blijkbaar heel veel uitgaven dekken met de asielfactuur. Wou u deze centen niet gebruiken om andere landen te betalen om onze asielzoekers op te vangen?

(knikt) Ook. De asielfactuur is maar één voorbeeld. Je kan ook miljoenen snoeien in het politiek systeem. Senaat, provincies, intercommunales, koningshuis: schaf maar af! Dat zal veel ruimte vrijmaken voor beleid. En dan heb ik nog niet gesproken over de transfers van Vlaanderen naar Wallonië die elk jaar 7,6 miljard euro bedragen.”

Ik wil het nog even over uw asielmodel hebben. U wil asielzoekers opvangen in landen zoals Tunesië en Rwanda. Denkt u dat zij daarvoor staan te springen?

“Als we met een zak geld zwaaien, zullen we zeker bereidwillige landen vinden. Dus ja, dat zal iets kosten, maar het zal minder zijn dan vandaag. De aantallen zullen ook lager liggen, want de gelukszoekers zullen wegblijven als zij weten dat ze Europa niet binnen kunnen. Dat zou een héél groot verschil maken. Vergeet niet dat vandaag zes op de tien asielzoekers afgewezen worden. Maar wat doen zij dan? Hier in de illegaliteit verdwijnen. Het is dringend tijd dat we inzetten op verplichte terugkeer.”

Maar ook hiervoor bent u afhankelijk van de goodwill van dikwijls schimmige regimes. Wat als zij neen zeggen tegen terugkeer?

(windt zich op) Maar denkt u misschien dat wij geen drukkingsmiddelen in handen hebben? Veel van deze landen hebben Europa meer nodig dan omgekeerd. (op dreef) Maak daar uw ontwikkelingshulp van afhankelijk, hang daar handelsverdragen aan vast: allemaal stokken die we vandaag veel te weinig gebruiken.”

Ik onthoud wel: het zal een zak geld kosten.

“Maar veel minder dan vandaag. Het huidige asielmodel betekent chaos. Het is dringend tijd om iets anders te proberen. Gelukkig zijn de geesten aan het rijpen. Denemarken zet stappen in de goede richting, Zweden ook. Het gaat trouwens niet alleen over asiel. Je kan de reguliere instroom ook verminderen door de gezinshereniging te verstrengen. Ik heb staatssecretaris De Moor onlangs gevraagd hoeveel mensen de voorbije twee jaar via dit kanaal ons land zijn binnenkomen. Weet u wat haar antwoord was? (benadrukt) Dat ze het niet weet. Is dat niet hallucinant? Dat gaat hier over het grootste reguliere migratiekanaal, hè. Haar beleid loopt helemaal uit de hand.”

Tot slot: welk rapport zou u de regering-De Croo geven, bijna één jaar voor de finish?

“Een buis over de volledige lijn. De lat in het regeerakkoord lag al bijzonder laag, maar zelfs daarover is de regering niet geraakt. Ik zie geen enkel thema waar ze een goed rapport kan voorleggen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier