Gerolf Annemans (Vlaams Belang) maakt de balans op van de lokale verkiezingen: “Het cordon zál sneuvelen”

ANTWERPEN Gerolf Annemans (Vlaams Belang) betreurt dat zijn partij alweer buitenspel staat in Antwerpen. Hij noemt Bart De Wever de meest fanatieke volgeling van het cordon sanitaire. Opvallend wel: Annemans geeft toe dat zijn partij met de stedelijke immigratiestop een onrealistisch breekpunt op tafel legde.

Gerolf Annemans is dé éminence grise van Vlaams Belang. De bijna 60-jarige Antwerpenaar was 27 jaar federaal parlementslid vooraleer hij in 2014 de overstap maakte naar het Europees halfrond. Van 2012 tot 2014 was hij ook partijvoorzitter. Twee weken geleden is Annemans opnieuw verkozen tot gemeenteraadslid. Hij was euforisch die avond, bekent hij. “Dat overkomt mij niet zo vaak. Ik heb als voorzitter de vernieuwing en de verjonging durven inzetten. Dat verliep niet zonder tegenstand. Nu is gebleken dat dat de juiste strategie was. Verloren wij opnieuw, dan zou ik dat ook als mijn mislukking gezien hebben.”

Hoe verklaart u de winst van uw partij?

Die strategie is één. Twee: veel kiezers zijn teruggekeerd naar het vertrouwde nest omdat ze ontgoocheld zijn in N-VA. Die partij heeft eerst haar communautaire agenda losgelaten, en doet nu ook op migratie weinig meer dan window dressing. Theo Francken (staatssecretaris voor N-VA, red) verzorgt zeer goed zijn etalage, maar in zijn winkel valt er niets te halen. Veel praatjes, weinig daden. Onze studiedienst heeft dat haarfijn aangetoond met onze migratie-app waarin alle cijfers inzake migratie opgesomd staan. Het beleid van Francken is een mislukking. Ik had alleen niet verwacht dat de kiezer dat zo snel zou inzien.

De winst van uw partij gaat nochtans niet overal ten koste van N-VA.

In sommige gemeenten winnen we inderdaad alle twee. Dat komt omdat enkele sterke N-VA-burgemeesters de CD&V opslorpen, terwijl wij onze winst van N-VA halen. Je ziet dat vooral in de rand rond Antwerpen.

In de stad zelf was de winst van uw partij beperkt. Was u ontgoocheld?

(blaast) Ik was in tegenstelling tot anderen niet verbaasd. We moeten hier opboksen tegen enerzijds een groeiend migrantenelectoraat en anderzijds een Bart De Wever (N-VA). Hij was geen slechte burgemeester. Hij heeft gefaald inzake migratie, islamisering en vervreemding. Maar verder is de stad rustig bestuurd zonder al te veel incidenten. Mocht hij nu eens inzien dat hij met ons comfortabel kan besturen, dan komt het helemaal goed. Helaas gebeurt dat niet.

Hoe ziet u de coalitiegesprekken uitdraaien?

De Wever heeft twee opties. De eerste is besturen met links. De socialisten liggen alvast te hijgen om te mogen meedoen. Maar dan verliest hij zijn unieke positie waarmee hij de voorbije verkiezingen won. Hij zal niet langer de dam zijn tegen de socialisten.

“Bart De Wever is de meest fanatieke volgeling van het cordon sanitaire.”

Wat een cadeau voor u zou zijn.

(lacht) Wij zullen hem alleszins confronteren met zijn daden én zijn woorden. Als hij kiest voor samenwerking met Groen, kan ik hem aanraden zijn hoofd kaal te scheren. Hoeveel keer zou hij gezegd hebben dat geen haar op zijn hoofd daaraan denkt? De tweede optie, de meest waarschijnlijke, is de bestaande coalitie verder zetten. Dat zou een krappe meerderheid zijn van één zetel. Wij hebben daarom het aanbod gedaan om die coalitie te ondersteunen vanuit de oppositie. Als iemand ziek is, of als een kwade Nahima Lanjri (CD&V-gemeenteraadslid, red) wegloopt, willen wij de nodige extra stemmen leveren.

Waarom wil u dat doen?

Links aan de kant houden, is ons best wel wat waard.

Uw partij is één keer op gesprek mogen gaan bij De Wever. Wat is toen gezegd?

Weinig. Wij hebben dat aanbod gedaan. Ik was daar trouwens niet bij, maar ik heb dat vernomen van onze mensen. Over een coalitie is niet gesproken.

En vóór de verkiezingen, zijn toen informele gesprekken gevoerd?

Neen.

En in andere gemeenten?

Wel. En niet alleen met N-VA: ook met CD&V en andere partijen. Maar telkens werd daarop gereageerd door de nationale partijtop, en nog het meest fanatiek door N-VA. De lokale afdelingen werden telkens teruggefloten. De mensen mogen dat eens weten. De Wever is de meest fanatieke volgeling van het cordon sanitaire. Gevolg: hij moet nu op zoek naar een coalitie met links.

Wie een immigratiestop als voorwaarde stelt, doet ook zelf de deur dicht.

Dat was wat onhandig, ja. Je kan daarover discussiëren. Ik zou dat wellicht niet gedaan hebben. Maar ik kan Filip (Dewinter, VB-lijsttrekker, red) ook begrijpen. Hij gebruikte dat voorstel in de campagne om duidelijk te maken waar wij voor staan.

Een stad kan dat niet eens realiseren.

Dat zou geen eenvoudige zaak zijn, inderdaad. De wet-Gol, die dat mogelijk maakt, is buiten werking gesteld. Een zuivere immigratiestop op Antwerps niveau is dus niet onmiddellijk realiseerbaar. Je zou andere entiteiten nodig hebben. Maar laat me duidelijk zijn: dat is helemaal niet de reden waarom wij eruit liggen.

“Een immigratiestop als voorwaarde stellen, was onhandig. Dat is niet onmiddellijk realiseerbaar op Antwerps niveau.”

De Wever noemt de figuur van Dewinter dé reden.

Dat is niet eerlijk. Anderen moeten niet bepalen wie van ons verkozen mag worden. De kiezer doet dat. Maar goed: ook dat is een valse reden. Het cordon gaat niet over Dewinter, niet over Annemans, niet over racisme, maar over de partij in haar geheel. Als N-VA nog maar durft te denken aan samenwerking met ons, staat Franstalig België op zijn kop. Meteen wordt er gedreigd met een regeringscrisis. Dát is de reden waarom De Wever zwicht. Hij is bang dat hij geen federale regering meer op de been zal kunnen brengen.

In Ninove gaat het wél over racisme.

(feller) Neen. Ik ken Guy D’haeseleer (kopman van Forza Ninove dat veertig procent haalde, en Vlaams parlementslid voor VB, red) zéér goed. Geen halve gram in zijn lichaam, en dat bevat wel wat grammen, dat racistisch is.

In een Facebookpost linkt hij zwarte kinderen aan chocomousse. Is dat geen racisme?

(zucht) Ik noem dat een ongelukkige vorm van humor. Hij heeft zich al verontschuldigd daarvoor. (feller) De tegenstanders verlagen het debat tot het niveau van de zwans door telkens racisme te roepen. Was het Hof van Beroep niet duidelijk vorige week? Wij zijn géén racistische partij.

Een kopstuk dat stelt dat de verbruining hét probleem van de samenleving is, is dat racisme?

Ik was niet gelukkig met die uitspraak van Dewinter. Ik heb mij daar ook van gedistantieerd. Maar dat is verdorie vier jaar geleden.

Is dat racisme, was de vraag.

Ik ben niet iemand die lichtzinnig uit zijn nek gaat kletsen wat racisme is en wat niet. Anderen doen dat al genoeg. Racisme is een juridisch begrip. Dat is stof voor advocaten.

U bent advocaat.

Ik was dat. Technisch ben ik dat niet meer. (lacht) Mijn partij, ook ik dus, is in 2004 veroordeeld voor racisme. Ik heb tijdens dat proces veel slimme advocaten leren kennen. Zij hebben mij ervan doordrongen geen domme uitspraken te doen over dat onderwerp.

Ziet u het cordon ooit sneuvelen?

Dat denk ik wel. Misschien zelfs héél binnenkort. Ik kijk naar Ninove. Guy is een fenomeen. Laat hem maar doen. Hij kan deze situatie oplossen en burgemeester worden. En wordt hij toch uitgesloten, dan haalt hij de volgende keer de absolute meerderheid. Maar ook in andere gemeenten wordt er nog onderhandeld, zowel over coalities als over gedoogsteun.

Waar?

Dat kan ik niet zeggen. Anders breng ik die besprekingen in gevaar.

Was er in Lede geen voorakkoord met CD&V?

Wij hebben in diverse gemeenten goede contacten met CD&V, ook in Lede. Maar telkens zie je dat na besprekingen de zwarte limousines van de ministeriële kabinetten de dorpen binnenrijden om de lokale kopstukken de arm om te wringen. Dat is ook in Lede gebeurd. Kijk: het cordon is aan het afbrokkelen. Vroeg of laat zal het ook sneuvelen. Ik geloof dat die dag nabij is.

“ik wil opnieuw naar Europa.”

U wordt er 60 op 8 november. Wat mag ik u toewensen?

Ik hoop dat ik de kracht mag behouden om nog een Europees mandaat te vervullen. Ik heb de voorbije vijf jaar graag gewerkt in het Europees parlement. Ik voel ook dat ik deel uitmaak van een geheel dat héél groot kan worden. Ik spreek dan over onze fractie met de partijen van onder anderen Marine Le Pen, Geert Wilders en Matteo Salvini. Ik denk te mogen stellen dat ik die beweging mee heb helpen opbouwen.

U zal in mei opnieuw de Europese lijst trekken?

Ik zal die vraag wellicht één dezer dagen moeten beantwoorden aan mijn voorzitter. Ik ga er geen doekjes om winden: als hij mij wil, dan ben ik kandidaat, ja. Een terugkeer naar de Belgische politiek is uitgesloten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier