Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) frontaal in de aanval tegen Unia: “Niet neutraal, niet objectief”

Flemish Minister of Housing, Poverty, Domestic Policy, Integration, Equal Opportunities and Social Economy Liesbeth Homans pictured during a plenary session of the Flemish Parliament in Brussels, Sunday 16 October 2016. BELGA PHOTO JASPER JACOBS
Liesbeth Homans (N-VA): “Vergeet niet dat wij ook meer sociale correcties doorvoeren dan de vorige regering. De nieuwe kinderbijslag bijvoorbeeld: het budget voor sociale toelagen stijgt van 3,5 naar 10 procent.” (foto belga)

Liesbeth Homans (N-VA) heeft het helemaal gehad met Unia, het vroegere centrum voor gelijke kansen. De Vlaams viceminister-president, bevoegd voor onder andere Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, opent een intern onderzoek. “Unia verdedigt maar één doelgroep: de mensen van allochtone origine.”

Ook deze week zat de politieke graaicultuur prominent in het nieuws. Wat denkt u daarvan?

Geen enkele partij komt hier goed uit. Ik vind het wel jammer dat alle debatten op één hoop gegooid worden. Er zijn 92 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in Vlaanderen, en die werken goed. Ik zou niet willen dat het kind met het badwater weggegooid wordt.

Is de politiek wereldvreemd?

Er zijn excessen. Je kan dat niet ontkennen. Ik zou het wel merken mocht er 30.000 euro onterecht op mijn rekening gestort worden.

Heeft Siegfried Bracke uw partij veel schade toegebracht?

(ontwijkend) Ik denk dat hij vooral onhandig heeft gecommuniceerd. Hij wist niet wat te doen met die vertrouwelijkheidsclausule van Telenet. Maar uiteindelijk heeft hij wel duidelijk gemaakt dat hij als Kamervoorzitter nooit betaald is door Telenet.

Hij liet het wel eerst anders uitschijnen.

Daarom zeg ik dat hij onhandig gecommuniceerd heeft. En dat beseft hij zelf ook. Ik vind het wel jammer dat alle pijlen nu op hem gericht worden. Niemand wint hierbij.

Worden Vlaams Belang en PVDA de grote winnaars van dit debacle?

(blaast) Wat is hun alternatief? Dat elke gemeente zelf een structuur uitwerkt voor water of afval? Wel, dan moeten ze dat duidelijk zeggen. Dat zal de belastingbetaler meer kosten.

PVDA-mandatarissen beperken hun loon tot 1800 euro om de voeling met de samenleving niet te verliezen.

Ik vind dat populistisch. Hun parlementsleden verdienen evenveel als andere parlementsleden. Alleen dragen zij meer af aan de partij. Voor de belastingbetaler maakt dat geen verschil. Ik ben geen voorstander van communistische regimes waar iedereen identiek is en hetzelfde verdient.

“Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer, is de kans nihil dat zij gehoord wordt door Unia.”

Kan u als minister van Binnenlands Bestuur de excessen eruit halen?

In Vlaanderen is er al een strikte reglementering voor intergemeentelijke samenwerkingen. Een zitpenning mag maximaal 205 euro bruto bedragen. Dat leggen we nu ook op aan de onderliggende structuren. Een tweede zaak is het in kaart brengen van dat kluwen aan structuren.

Kan een fusie van gemeenten een oplossing zijn?

Mijn partij is duidelijk: wij zijn voorstander van verplichte fusies. Anderzijds ben ik als minister gebonden aan het regeerakkoord. Dat zegt: we streven naar vrijwillige fusies. Maar is dat een oplossing voor dat kluwen? Neen, ik denk dat niet. Als twee kleine gemeenten fuseren, zullen die nog altijd willen samenwerken met omliggende gemeenten.

U kreeg de voorbije weken felle kritiek op uw armoedebeleid.

(pikt fel in) Welke kritiek? Die op de cijfers? Dat was een non-debat. Al jaren worden de cijfers van de studiedienst van de Vlaamse overheid gebruikt als referentiekader voor armoede. Toen mijn voorgangster (Ingrid Lieten, sp.a, red) ermee naar buiten kwam, was er nooit discussie over. Vorige legislatuur was er zelfs nauwelijks debat over armoede in het Vlaams parlement. Nu kom ik ermee naar buiten, en zegt men dat die cijfers niet kloppen.

Die cijfers hebben betrekking op 2014. De lichte daling kan dus nauwelijks gevolg zijn van uw beleid.

Sorry, hoor. Maar vorig jaar moet ik mij van sp.a verantwoorden voor de cijfers van 2013. Ik was kop van jut omdat die in dalende lijn zaten. Ik was niet eens minister toen. Dan is het nu ook mijn volste recht om naar buiten te komen met de cijfers van 2014.

Vindt u het terecht dat u met die pluimen wegloopt?

(fel) Dat doe ik niet. Ik zeg gewoon dat er een kentering is.

Gelooft u dat de maatregelen van deze regering tot een echte kentering zullen leiden? Specialisten twijfelen.

Ja, ik geloof dat. Door onze maatregelen, én door die van de federale regering. De laagste uitkeringen zijn opgetrokken. Een gezinshoofd met een leefloon gaat er jaarlijks 1100 euro op vooruit. Ook de laagste pensioenen zijn opgetrokken. Dat is in de vorige legislatuur nooit gebeurd. Maar anders dan Groen, sp.a en vele armoedeorganisaties zeggen wij niet dat we mensen gewoon meer geld gaan geven. Wij werken ook aan de zelfredzaamheid. Ik denk in de eerste plaats aan een job. Dat blijft de beste remedie tegen armoede. Let op: er zullen altijd mensen zijn die niet in staat zijn te werken, en die zullen we met veel plezier ondersteunen. Vergeet niet dat wij ook meer sociale correcties doorvoeren dan de vorige regering. De nieuwe kinderbijslag bijvoorbeeld: het budget voor sociale toelagen stijgt van 3,5 procent naar 10 procent.

“Als ik nu zou zeggen dat ik die ambitie (over armoede, red) loslaat, is het kot te klein.”

Gaat u nog steeds de kinderarmoede halveren, zoals beloofd?

Die belofte is gemaakt in 2008 in kader van het Pact 2020. Als ik nu zou zeggen dat ik die ambitie loslaat, is het kot te klein. Natuurlijk is dat mijn streefdoel. Maar we zullen voor 2015 rekening moeten houden met de impact van de vluchtelingencrisis.

U houdt al een stok achter de deur.

Je moet niet blind zijn voor de realiteit. Als je armoede importeert, heeft dat effect op de cijfers. Van de erkende vluchtelingen kan 47 procent niet lezen of schrijven.

Unia vindt dat vacatures expliciet voor vrouwen of allochtonen moeten kunnen. Wat vindt u als minister van Gelijke Kansen?

Ik stel me serieuze vragen bij de werking van Unia. Exclusief vacatures openstellen voor één doelgroep, dat is pure discriminatie. Kijk, ik ga een intern onderzoek laten uitvoeren naar Unia. Wat deze week naar buiten kwam, was de druppel te veel. Unia is een overheidsinstelling die de belangen van elke burger zou moeten verdedigen. Ze krijgt hiervoor 7,7 miljoen euro van de Vlaamse en de federale overheid. Maar ik stel vast dat ze die opdracht niet uitvoert. Unia is niet neutraal, niet objectief. Ze verdedigt maar één doelgroep.

Welke?

De mensen van allochtone origine. Als een blonde vrouw met blauwe ogen wordt uitgescholden voor nazihoer en klacht indient, is de kans dat zij gehoord wordt, nihil. Als een vrouw met een hoofddoek klacht indient omdat ze uitgescholden wordt, is de kans honderd procent.

U bent blond en hebt blauwe ogen. Hebt u dat meegemaakt?

Niet recent, neen. (twijfelt even) Ik vind dat ook niet relevant nu. Dat is maar één voorbeeld. Ik kan er veel geven. Een Marokkaanse man die luidop riep dat alle joden dood moeten, is door een rechter veroordeeld tot zes maanden cel. In een interne mail die deze week uitlekte, stelt de jurist van Unia dat die uitspraak kromspraak is in plaats van rechtspraak. (feller) Is het niet de opdracht van Unia in te gaan tegen racisme en discriminatie? Een ander voorbeeld. Unia heeft onderzocht of ouders het zouden appreciëren mocht hun kind trouwen met iemand met een andere huidskleur. Wat publiceren ze? Dat de meerderheid van de autochtone ouders dat niet graag zou hebben. Wat publiceren ze niet? Dat een nog grotere meerderheid van de allochtone ouders dat niet graag zou hebben. Opnieuw: Unia neemt het op voor één groep.

Unia-directeur Els Keytsman heeft een verleden bij Groen. Is zij deel van het probleem voor u?

Neen. Wie het centrum leidt, is niet relevant. De manier van werken stoot mij tegen de borst. Ofwel sta je als centrum open voor iedereen die klachten heeft over discriminatie, ofwel ben je een centrum voor klagende allochtonen.

Wil u Unia op de schop?

Ik denk dat een centrum voor gelijke kansen nuttig kan zijn. Maar dan moet iedereen er terecht kunnen.

 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier