Vicepremier Kris Peeters (CD&V) spreekt klare taal: “Verbied de export van wapens naar Saoedi-Arabië”

Brussel – Vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) is een bedachtzaam man. Omfloerste taal geniet in de regel zijn voorkeur op straffe oneliners. Niet zo vandaag: Peeters spreekt duidelijke taal. De wapenleveringen aan Saoedi-Arabië moeten stoppen, de financiering van de taxshift is niet rond en ja, hij wil mee met de premier op internationale tournee. Als hij gevraagd wordt.

Kris Peeters: “Een mogelijke vermogensbelasting vanaf 2018 is momenteel niet aan de orde.” (foto's belga)
Kris Peeters: “Een mogelijke vermogensbelasting vanaf 2018 is momenteel niet aan de orde.” (foto’s belga)

Veel rust was Kris Peeters (53) niet gegund tijdens de Kerstvakantie. Hij verving voor even partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens, er was het conflict met de spoorvakbonden. “Ik was elke dag wel even op kantoor.” Kerstmis heeft hij wel gevierd. In familiale kring.

Bent u gelovig?

Ik kan me vinden in Pierre Teilhard de Chardin (Franse theoloog die evenwicht zocht tussen het christendom en de wetenschap, red). Elke mens probeert zin te geven aan zijn leven en vraagt zich af of er iets is dat dit leven overstijgt. Ik ook. Ik geloof dat er meer is dan het aardse bestaan.

Patrick Dewael (Open VLD) wil religie volledig naar de privésfeer verbannen en dat ook grondwettelijk verankeren.

Ik heb de voorbije weken wel tijd gevonden om te lezen. Ik heb genoten van ‘Het Verlies van België’ van Johan Op de Beeck. Ik heb daaruit geleerd dat onze grondwet van meet af aan een goede scheiding hield tussen kerk en staat. Ik betwijfel of dat aan herziening toe is. Ik neem aan dat Dewael dat voorstel lanceert in het kader van de terreur. Maar volgens mij is niet de beleving van religie het probleem, wel het misbruik ervan. Ik vind het zinvoller te investeren in inburgering.

U hebt velen verrast met uw positieve visie op de vluchtelingeninstroom. Is dat uw geloof dat meespeelt?

Dat is eerder de invloed van de Franse filosoof Emmanuel Levinas en zijn pleidooi voor respect voor de ander. Als een ander een appèl op je doet, moet je dat humaan en correct beantwoorden. Dat is de houding die ik aanneem. Mensen die een oorlog ontvluchten, vragen opvang. Wij moeten hen dat bieden. Dat is niet evident. Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken. Over de sociale zekerheid. Over criminaliteit. Ik begrijp dat ook. En toch moeten we vluchtelingen helpen.

Wat doet u als minister van Werk?

Ten eerste maximaal inzetten op werk voor iedereen die vandaag geen werk heeft. (benadrukt) Voor iedereen. Voor de vluchtelingen specifiek nemen we twee maatregelen. Eén: de wachttijd om te mogen werken is ingekort van zes tot vier maanden. En twee: zij zullen ook als vrijwilliger ingeschakeld kunnen worden. Bij het Rode Kruis bijvoorbeeld. Dat is belangrijk met het oog op inburgering.

De beeldvorming over mij was triest

CD&V en N-VA staan loodrecht tegenover elkaar wanneer het over vluchtelingen gaat. Kan de regering zo beleid voeren?

Wat ons bindt, is het regeerakkoord. Dat voeren wij uit. Als iets niet in het regeerakkoord staat, kan je alleen stappen zetten als de vier partijen akkoord zijn. Dat brengt soms spanningen mee, ja. Je ziet een duidelijk verschil in visie tussen CD&V en N-VA. Maar het spreidingsplan bijvoorbeeld is wel gerealiseerd, dat is iets waarop wij sterk hebben aangedrongen. Ik hoop dat de mensen die verschillen zien en op basis daarvan hun beoordeling maken.

Dit is niet het eerste dossier waarin CD&V en N-VA sterk van mening verschillen. En zeggen dat jullie tot acht jaar geleden kartelpartners waren.

Dat is juist. Ik herinner me nog goed dat N-VA toen een kleine partij was die onderdak vond bij CD&V. Vandaag liggen de verhoudingen anders. Ook inhoudelijk is N-VA sterk veranderd. Toen hadden wij voornamelijk discussies over het communautaire, vandaag lijkt dat voor hen van geen belang meer.

In het begin van deze legislatuur werd bij elke vete naar het ‘probleem-Peeters’ verwezen. Wat was daarvan aan?

Wat mij betreft, niets.

Het was toch vreemd om zien hoe een vicepremier beulingen koopt op de markt als statement tegen een regeringsbeslissing.

(zucht) Allé, kom. Ik heb toen als minister van Consumentenzaken het signaal willen geven dat het wel degelijk veilig is om te winkelen in Antwerpen. Dat was geen signaal tegen de para’s. Ik wou de winkeliers een hart onder de riem steken. De Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) liep er ook rond om hetzelfde signaal te geven. Niemand sprak daarover.

U had dan ook filmploegen uitgenodigd om u te volgen.

Zij waren al op de hoogte. Wij hebben op het laatste moment eraan gedacht de actie af te gelasten. Schepen Kennis kon die boodschap ook alleen brengen. Maar dat zou mogelijk een averechts effect gehad hebben. Men had dan kunnen zeggen dat ik toch bang was voor een aanslag.

Zou u dat opnieuw doen?

(twijfelt) Als je weet dat het anders geïnterpreteerd wordt, neen.

Als de premier dat vraagt, dan ga ik graag mee op tournee

Had u het niet moeilijk met uw nieuwe positie in het begin van deze legislatuur? Voor het eerst in zeven jaar was u niet langer de numero uno van een regering.

Veel mensen met een nieuwe job moeten zich wat inwerken. Ik ook. Maar men schreef over mijn frustraties. (zucht) Dat had er weinig mee te maken. Ik vond die beeldvorming triest. Ik heb een boeiende en uitdagende functie. Als je weet dat de hoofdopdracht van deze regering jobcreatie is, dan zit hier een grote verantwoordelijkheid.

En u hebt goed nieuws. Iedereen zal vanaf deze maand netto meer verdienen.

(glimlacht) We hebben hard moeten vechten voor die taxshift. En harde kritiek moeten slikken. Ik ben zeer opgetogen dat de mensen nu het resultaat zullen zien, en zeker zij met een bescheiden loon.

Wordt dat geen vergiftigd geschenk? Vanuit elke hoek rijst twijfel over de financiering ervan.

Het budget is inderdaad een constante zorg. Mits een kleine inspanning is de taxshift gefinancierd tot 2018. Vanaf 2018 zal er een grotere inspanning nodig zijn. Dat bedrag varieert van één tot drie miljard. We moeten daarover niet rond de pot draaien.

Legt u dan opnieuw een vorm van vermogensbelasting op tafel?

Dat is nu niet aan de orde. Het zou trouwens niet wijs zijn nu al in de krant te zeggen wat wij willen doen.

Zal de taxshift ten koste gaan van het geplande begrotingsevenwicht in 2018?

De regering houdt vast aan dat evenwicht en ik sluit me daarbij aan. (denkt na) Let op: we gaan wel voortdurend moeten monitoren en bijsturen. We worden nu al geconfronteerd met extra uitgaven voor de terreurdreiging en de vluchtelingencrisis. Wat volgt er nog? Stel dat het conflict tussen Saoedi-Arabië en Iran escaleert. Europa moet alles doen om dat te vermijden. Anders kan dat grote problemen opleveren. Maar ik wil ook positief zijn. Als nieuwe conflicten uitblijven en de economische groei doorzet, dan zouden we wel eens meer terugverdieneffecten kunnen hebben dan eerst ingeschat.

Moet België zijn handelsrelaties met Saoedi-Arabië opschorten?

Dat zou moeilijk zijn, want dan straf je individuele Belgische ondernemingen. Dat heeft weinig te maken met de relaties tussen staten. De wapenexport is iets anders. Toen ik minister-president was, heb ik enkele landen on hold gezet, en de bedrijven duidelijk gemaakt dat het zelfs geen zin had dossiers in te dienen (voor een exportlicentie, red), want dat we die niet zouden goedkeuren. Die houding zouden Vlaanderen en Wallonië vandaag ook moeten aannemen. Wapenexport naar Saoedi-Arabië kan niet. Maar goed, het is Geert Bourgeois (N-VA) en Paul Magnette (PS) die dat signaal moeten geven.

Gaat u mee op internationale tournee met premier Charles Michel (MR) om ons land te promoten?

Die vraag is nog niet gekomen. Die tournee moet ook nog geregeld worden. Maar als de premier dat vraagt, dan zal ik dat graag doen. Ik werk graag mee aan de promotie van België.

 

 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier