“De individualisering van onze maatschappij speelt een rol. Als het gaat om wekelijks kerkbezoek vragen mensen zich af: wat is de meerwaarde voor mij als persoon?” (foto Belga) © ANP / ANP

Kerk verliest kwart gelovigen in vijf jaar

Het aantal Belgen dat wekelijks een misviering bijwoont, is gedaald naar 173.000. Ook bij communies en begrafenissen kelderen de cijfers.

De cijfers in het jaarrapport van de Katholieke Kerk in ons land kleuren rood wanneer je ze vergelijkt met vijf jaar terug. Zo daalde het aantal wekelijkse kerkgangers van 238.298 naar 172.986, of 28 procent minder. Het aantal eerste communies daalde met 15 procent naar 38.394, 32.255 jongeren werden gevormd (-18 procent). De cijfers voor de doopsels (-4 procent) en de huwelijken (+3 procent) zijn vertekend door de inhaalbeweging na corona. Het aantal kerkelijke uitvaarten daalde met 14 procent. Momenteel vinden twee op de drie begrafenissen in ons land niet meer in een kerkgebouw plaats. De Katholieke Kerk zag ook haar aantal parochiepriesters met een kwart dalen, naar 1.859 vorig jaar.

Godvergeten

“Deze achteruitgang is inderdaad significant”, reageert professor Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven. “Mensen zijn veel minder gehecht aan het instituut Kerk dan pakweg 40 jaar geleden. De kerkgang is ook verbonden aan leeftijd. De oudere generatie die opgroeide toen de Kerk een dominante positie had, is vaak al hoogbejaard. Daarnaast speelt ook de sterkere individualisering in onze maatschappij. Als het gaat om wekelijks kerkbezoek vragen mensen zich af: wat is de meerwaarde voor mij als persoon?” Naast de maatschappelijke evolutie kijkt professor Vandewiele ook naar de Kerk zelf. “De Kerk is door de vele misbruikschandalen voor heel wat mensen ook minder evident geworden. Tussen juli 2022 en juli 2023 waren er 47 meldingen van seksueel misbruik bij de opvangpunten en waren er 1.270 uitschrijvingen uit het doopregister. Het tv-programma Godvergeten werd pas later uitgezonden, de impact daarvan kennen we dus nog niet. Wie zich vroeger uitschreef uit de Kerk, werd daar sociaal vaak op afgerekend, op vandaag zijn mensen minder geremd om dit te doen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier