Onderwijsspecial Limburg: studenten getuigen

Een studierichting kiezen is niet altijd evident. Elke student heeft zo zijn eigen reden waarom hij of zij een bepaalde onderwijsinrichting of richting koos. Wij laten 8 gepassioneerde, Limburgse studenten aan het woord over hun studiekeuze.

 

“Als beeldmaker breng je een verhaal”

Joery ErnaJoery Erna * Academische Bachelor Fotografie * LUCA School of Arts campus C-mine, Genk

Vanwaar je keuze?
Als afgestudeerde leerkracht Nederlands en Project Kunstvakken groeide mijn passie voor het lezen en vertellen van verhalen en dat is ook de basis van mijn studiekeuze. In tegenstelling tot veel van mijn toenmalige klasgenoten vond ik vooral het beeld als communicatiemiddel een enorm boeiend gegeven. Onze cultuur van de 21ste eeuw wordt getekend door het beeld. Ik denk daarbij aan de reclamewereld, Instagram…

Wat spreekt je aan in deze studierichting?
Ik begon mijn opleiding aan LUCA School of Arts campus Cmine in Genk om te leren hoe je communiceert met een beeld. Het gaat daarbij niet enkel om de technische kwaliteit, want het medium fotografie is zeer toegankelijk voor iedereen. Een toestel kan worden gekocht in elk mogelijk formaat en binnen elke prijsklasse. Wat wij leren op school gaat verder dan de apparatuur, of simpel op het knopje drukken… Het gaat om de fotograaf als verteller. Als beeldmaker breng je een verhaal en een visie met één enkel beeld.

Met welke projecten ben je bezig?
Photography and Visual Design studeren betekent dat je het heden bestudeert en dat je op zoek gaat naar een eigen visie over de wereld en de mensen rondom je. Ik werk nu zelf een concept uit waarbij bijvoorbeeld de kleding ook door mezelf gemaakt wordt. Het boeiende daarbij is dat je met mixed media aan de slag kan gaan en durft buiten de afgebakende lijnen van het medium fotografie te kleuren.

 

 

“Ik koos voor mijn echte passie”

Dirk SchroeyersDirk Schroeyers * Verpleegkunde als werkstudent * Hogeschool UCLL

Vertel eens wat meer over jouw parcours…
Ik werkte in een dochteronderneming van Ford Genk. Door de sluiting van Ford Genk gingen ook de deuren van het bedrijf, waar ik na mijn middelbare studies aan de slag ging, dicht. Na 19 jaar kwam ik dus terug op de arbeidsmarkt. In de jaren voordien had ik reeds via avondonderwijs een scholing tot netwerkbeheerder gevolgd waarna ik bij mijn toenmalige werkgever ook een dergelijke functie kreeg. Na de aankondiging dat Ford Genk de deuren zou sluiten kwam dus de cruciale vraag; ging ik hierin verder of zou ik een ander groot interesseveld, namelijk de zorg voor mensen, een kans geven?

Wat gaf voor jou de doorslag?
Ik koos voor mijn echte passie en schreef me in voor een opleiding tot Bachelor in de verpleegkunde bij de KHLim ( nu UCLL ) als werkstudent. UCLL biedt een traject aan gericht op werkstudenten, waarbij je studie en werk kan combineren. Dus startte ik met de opleiding terwijl ik nog bij mijn oude werkgever aan de slag bleef.

En hoe bevalt dat?
Ondertussen heb ik het eerste jaar verpleegkunde achter de rug zonder herexamens! Ik kreeg op school veel steun en mijn stage is goed meegevallen. Ik ben reeds aan de slag als zorgkundige in een woonzorgcentrum. Hierdoor bevind ik me al in de zorgsector. Om de opleiding tot een goed einde te brengen is uiteraard wat discipline nodig; er kruipt veel tijd in het maken van samenvattingen, opzoeken, zelfstudieopdrachten uitvoeren, stage lopen, .. . Gelukkig krijg ik veel ondersteuning vanuit mijn gezin en ook mijn huidige werkgever houdt rekening met mijn studie. Wel koos ik voor een deeltijdse job zodat er ruimte blijft om gezin, studie en werk te combineren.

 

 

“Genieten van het statuut van student-ondernemer”

Jelle LemmensJelle Lemmens * Bachelor Bouw én ondernemer * Hogeschool PXL

Vertel eens wat meer over je bedrijf?
Met Crownboards maak ik customised skateboards. Het combineren van Crownboards met mijn studies is niet altijd even makkelijk. Ik maak namelijk unieke en handgemaakte longboards en dit is redelijk arbeidsintensief. Momenteel verkopen we boards van Hasselt tot Seoul in Zuid-Korea. De grote vraag naar de boards is, in combinatie met school, moeilijk bij te houden maar mits de juiste planning perfect haalbaar. Ik heb dan wel het geluk dat ik in mijn afstudeerjaar zit en hierdoor wat meer vrije dagen heb.

Hoe heb je dit aangepakt in combinatie met je studies?
Crownboards heb ik opgestart ongeveer in het midden van mijn hogeschool carrière. Via PXL-UHasselt StudentStartUP heb ik hier de nodige uitleg en begeleiding gekregen. Dat was voor mij een doorslaggevende factor in mijn keuze voor PXL! Bovendien kan ik zo ook genieten van het statuut van student-ondernemer. Hierdoor kan je verschillende faciliteiten krijgen via school om bijvoorbeeld lessen te missen om naar belangrijke evenementen of beurzen te gaan. Het statuut is niet helemaal ideaal; het bedrag dat je mag verdienen zonder dat je sociale bijdragen moet betalen, ligt erg laag. Zo moet je de scope van je bedrijf tijdens je studies vrij beperkt houden, maar dat houdt het ook wel combineerbaar. Want ik vind het halen van mijn diploma net zo belangrijk! En na mijn studies kan ik goed gewapend helemaal voor mijn bedrijf gaan!

 

 

“Het blokkensysteem vergemakkelijkt de omschakeling”

Dennis_Fransen_01Dennis Fransen * 1ste Master Rechten *  Universiteit Hasselt

Hoe heb je het proces van je studiekeuze aangepakt?
Dankzij het brede arsenaal aan beroepsuitwegen en mijn interesse in politiek en alles wat daarmee verband houdt was Rechten een evidente keuze. Een vraag die moeilijker te beantwoorden was, was: ‘Wordt het Hasselt of Leuven?’. Ik ben op beide universiteiten naar verschillende infodagen geweest en heb allerhande brochures en oud-studenten geraadpleegd. Uiteindelijk kwam mijn besluit vast te staan: het moest en zou Hasselt worden.

Wat waren voor jou bepalende factoren in je keuze?
Ik voelde me onmiddellijk aangesproken door het onderwijssysteem aan de UHasselt. De omschakeling van de humaniora naar een universitaire rechtenopleiding is immers niet evident. Ik was overtuigd -en ben dat nog steeds- dat het specifieke blokkensysteem voor de opleiding aan de UHasselt daarbij zou helpen. Doordat je zes à zeven weken bezig bent met één vak -sporadisch twee- ben je dermate ondergedompeld in de materie dat je helemaal klaargestoomd wordt voor het examen. Je wordt weliswaar frequenter met een examenperiode geconfronteerd, maar de voordelen van het systeem wegen ruim op tegen de eventuele nadelen. Dankzij de samenwerking KU Leuven-Maastricht University en UHasselt krijg je ook in elk vak een echte specialist vooraan in de aula. Verder is er ook buitengewone aandacht voor het Europese recht, dat in de huidige maatschappij meer en meer aan belang wint.

Waarom ben je een voorstander van dit blokkensysteem?
Dit onderwijssysteem ligt mij perfect; het vereist een actieve studiehouding: je hoort voorbereid te zijn op de lessen. Door het behandelen van opgaves en casussen in de onderwijsgroepen onder begeleiding van academici of mensen uit het beroepsveld krijg je een veel beter inzicht in de materie en de mogelijke struikelblokken.

 

 

“Leerkrachten op de middelbare school gaven aan dat dit echt iets voor mij zou zijn”

Laura SchoutedenLaura Schouteden * Professionele bachelor Lerarenopleiding Sec. Onderwijs * Hogeschool UCLL

Vertel eens wat over jezelf.
Ik zit momenteel in mijn derde en dus laatste jaar aan de UC Leuven-Limburg. Ik koos zeer bewust voor deze lerarenopleiding in de vakken aardrijkskunde en wiskunde.

Hoe ben je tot je keuze gekomen?
Van het secundair naar het hoger onderwijs gaan, was voor mij een niet al te moeilijke stap. Ik wist sowieso wat ik wilde: leraar worden. De keuze van de vakken vond ik wel moeilijker. Tijdens mijn middelbare schoolleven heb ik steeds Wiskunde-Wetenschappen gestudeerd en ik deed ook graag Nederlands, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde en chemie. Geen gemakkelijke keuze dus!

Hoe heb je dit dan aangepakt?
Ik ging naar de SID-in en naar de infodagen op de unief en de hogeschool en daar heb ik pas echt beslist wat het ging worden, op basis van interesse en toekomstperspectieven. Een mooie combinatie zeiden de docenten tijdens de infodag op de UCLL: een hoofd- en bijvak.
Waarom studeren in Limburg?

De lerarenopleiding van de KHLim (nu UCLL) is gelegen in Diepenbeek: makkelijk voor het vinden van een kot en ik kende veel mensen die naar Diepenbeek zouden gaan. Ook op mijn middelbare school zelf gaven de leerkrachten aan dat de UCLL echt iets voor mij zou zijn.

Jouw tips voor studenten-in-spe?
Volg je hart. Heel wat mensen uit mijn omgeving waren van mening dat ik toch “meer zou aankunnen” en moest mikken op een universitair diploma. Maar het zou dan nog meer dan vijf jaar duren eer ik voor de klas kon staan! Ik heb dus mijn eigen overtuiging gevolgd en bewust voor een professionele bachelor lerarenopleiding in het secundair onderwijs gekozen. Het is een behoorlijk zware opleiding, maar ik heb er geen spijt van!

 

 

“Je moet gebeten zijn door wat je doet”

Elke Van PetegemElke Van Petegem * Vroedkunde * Hogeschool PXL

Vanwaar je keuze?
Van klein af aan was ik al veel doktertje aan het spelen en wilde ik altijd mensen verzorgen. Ik wist dus al zeker dat ik iets met mensen ging doen. Wat nu juist de doorslag heeft gegeven om vroedkunde te gaan studeren is het feit dat je als vroedvrouw de mensen mag begeleiden tijdens een van de mooiste momenten in hun leven. Je bent er voor hun als het nodig is en je krijgt er zeer veel voldoening voor terug.

Wat spreekt je zo aan in deze opleiding?
Je helpt de ouders om ouders te worden. Dit tijdens de zwangerschap maar ook na de geboorte. Zeker in de eerste dagen na de geboorte is het voor de ouders allemaal nog nieuw en moeten ze zoeken hoe of wat. Als ik dan als vroedvrouw kan helpen door maar een kleine tip te geven die helpt dan zie je hun glunderen van trots omdat ze het zonder problemen kunnen doen. Dat geeft aan ons als vroedvrouw een heel gewaardeerd en fijn gevoel.

Wat was de doorslaggevende factor in je keuze?
Het was zeker en vast de passie om er voor de mensen te zijn, te begeleiden en je kennis door te geven die mijn keuze heeft bepaald om voor vroedvrouw te gaan. Die passie heb je ook nodig: je moet gebeten zijn door wat je doet, want de opleiding is best zwaar. Verder is het ook een heel gevarieerd beroep: je kan er heel veel kanten mee uit. En dat is ook een belangrijke factor, maar voor mij was de inhoud van opleiding toch echt doorslaggevend.

 

 

“Nu kan ik perfect aftasten welke vakken mij liggen”

Stiene_Rutten_03Stiene Rutten * Handelswetenschappen, faculteit Bedrijfsecon. wetensch. * Universiteit Hasselt

Wat zijn voor jou de troeven van deze opleiding aan UHasselt?
Ik zit nu in mijn eerste bachelor Handelswetenschappen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik in economie geïnteresseerd ben. Bovendien is Handelswetenschappen een zeer ruime opleiding waar ik later nog veel kanten mee uit kan. Zo is mijn lessenpakket zeer uiteenlopend : van bedrijfskunde
en marketing tot rechten en psychologie.

Wat waren voor jou de doorslaggevende factoren in je keuze?
Persoonlijk vind ik het een voordeel om een opleiding te volgen die een zeer brede basis heeft. Ik vond me vorig jaar nog veel te jong om al een keuze te maken die mijn volledige toekomst bepaalt. Nu kan ik perfect aftasten welke vakken mij liggen en welke vakken mij minder interesseren, om zo in de master te kiezen voor een afstudeerrichting die mij het beste ligt. Ook wordt Handelswetenschappen aan de UHasselt aangeboden met een trimestersysteem, wat ik een groot voordeel vind.

Hoe zie jij jouw toekomst?
Ik verwacht vooral van deze opleiding dat het mijn algemene kennis in zeer grote mate zal verruimen. En natuurlijk dat ik een beter zicht krijg op wat economie precies inhoudt. Na mijn opleiding hoop ik mijn eigen bedrijf op te starten.

 

 

“Mijn studiekeuze heeft mijn visie verbreed”

Matthes CampsteynMatthew Campsteyn * Academische master Productdesign * LUCA School of Arts campus C-mine, Genk

Wat is jouw achtergrond?
In 2011 rondde ik de opleiding Elektromechanica aan het TISJ Bilzen af, waar ik een groot deel van mijn theoretische en praktische kennis over techniek opdeed.
De opleiding was industrieel gericht, maar het was vooral de link tussen alledaagse producten en techniek die me interesseerde. Dus ging ik op zoek naar jobs waarbij deze combinatie gemaakt kon worden en kwam ik al snel bij productdesigner uit. Ik was totaal onbekend met het fenomeen ‘design’, een verder onderzoek was dus vereist. Naarmate mijn ontdekkingstocht vorderde, groeide mijn interesse in deze nieuwe wereld en klopte mijn gevoel met dit vakgebied steeds meer. Op dat moment was het een kwestie van een specifieke opleiding te vinden die mij zou leiden tot mijn streefdoel om productdesigner te worden. Ik werd verrast door de grote diversiteit aan designopleidingen binnen België, aangezien ik er nog nooit van gehoord had.

Hoe heb je jouw studiekeuze-proces dan verder aangepakt?
Ik bezocht met mijn middelbare school de SID-in (studieinformatiedagen) in Genk en besloot om mij beter te laten informeren over de opleiding Productdesign van LUCA School of Arts op campus C-mine. De opleiding Productdesign focust zich op de sociale context waarbinnen de producten moeten functioneren. Na een informatief gesprek met Mevrouw Laporte, docente Marketing aan LUCA School of Arts, heb ik de knoop doorgehakt en besloot ik voor Productdesign te kiezen.

Hoe kijk je naar de toekomst?
Vol vertrouwen! Momenteel zit ik in mijn laatste jaar van deze vijf jaar durende masteropleiding en zou ik zonder twijfel dezelfde studiekeuze opnieuw maken. Ik krijg de kans om mijn eigen weg binnen de opleiding te banen en mijn persoonlijk streefdoel te bereiken. Mijn merkwaardige studiekeuze heeft mijn visie als toekomstig productdesigner enorm verbreed, waardoor ik mijzelf weet te onderscheiden in het professionele werkveld!

 

 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier