Ouders vragende partij voor middagmaal op school

In één op de twee scholen in Vlaanderen wordt middageten voorzien. In scholen die dit niet aanbieden, is de vraag van ouders naar een warme maaltijd groot. Dat blijkt uit een bevraging van de ouderkoepel VCOV.

“We gingen in onze enquête na of ouders vragende partij zijn voor een maaltijd op school en of ze bereid zijn hiervoor te betalen”, vertelt Karolien Bouchet van de ouderkoepel VCOV van het vrij onderwijs. “Meer dan 2.700 ouders met kinderen in basisscholen en middelbare scholen lieten hun stem horen. Daaruit blijkt dat globaal genomen in de helft van de scholen een warm middagmaal kan genuttigd worden, maar de regionale verschillen zijn heel groot. West-Vlaanderen (92 procent) en Oost-Vlaanderen (74 procent) contrasteren sterk met Vlaams-Brabant (34 procent), Antwerpen (13 procent) en Limburg (8 procent). Met een score van 7,4 op 10 geven ouders aan tevreden te zijn over het aangeboden middagmaal. Twee op de drie ouders van wie de kinderen geen middageten krijgen op school, zouden wel willen dat er een aanbod is. Veel ouders vinden een warme maaltijd handig tot zelfs onmisbaar om de combinatie werk-gezin haalbaar te houden. De helft van de ouders vindt het de taak van de school om middageten te voorzien.”

De helft van de ouders vindt het de taak van de school om middageten te voorzien

Leren met honger

“In het basisonderwijs betalen de meeste ouders tussen 3 en 5 euro voor een warme schoolmaaltijd”, gaat Karolien Bouchet verder. “In het secundair onderwijs bedraagt de prijs in 39 procent van de gevallen tussen 3 en 5 euro, 36 procent van de ouders betaalt daar meer dan 5 euro. Of de kosten van het middagtoezicht in de prijs is inbegrepen, kunnen we niet nagaan. Gratis middageten (1 procent) is noch in het basisonderwijs, noch in het secundair onderwijs gebruikelijk. Slechts 30 procent van de ouders vindt dat elk kind op school gratis middageten moet krijgen. Zeven op de tien ouders geven aan dat dit wel het geval moet zijn voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat kinderen met honger op school niet kunnen leren, is een stelling waar 95 procent van de ouders mee akkoord gaat.”

“Minder afwezigheden dankzij gratis warme maaltijd”

Alle kleuters van de vrije basisschool Klimrek afdeling Brugse Poort in Gent krijgen sinds vorig schooljaar elke middag een gratis maaltijd aangeboden. En dat heeft heel wat impact.

“Het gaat om een proefproject van de stad Gent dat de maaltijden – 4,10 euro per maaltijd – betaalt”, duidt facilitair directeur Steven Dejongh van Klimrek. “Voordien bood onze school geen warm eten aan. We hebben heel wat kwetsbare kinderen, vandaar dat we graag de kans grepen om onze 100 kleuters een gratis maaltijd te geven. De vzw Ateljee bereidt voor de kinderen vegetarische maaltijden of visgerechten. Zo stond er deze week onder meer een wokschotel met seizoengroenten en vis met gestoofde prei en venkel op het menu. We kiezen bewust voor eenzelfde maaltijd omdat we geloven dat dit verbindend werkt. We vonden ook dat álle kleuters een gezonde maaltijd moesten krijgen. Dit zou evident moeten zijn voor elk kind op elke Vlaamse school, ongeacht hun afkomst of achtergrond. De maaltijden worden in het klaslokaal gegeten in aanwezigheid van de juf en vrijwilligers. We maken er elke middag een gezellig en pedagogisch moment van, want ondertussen leggen we de kleuters ook uit wat ze eten. We dachten aanvankelijk dat de kinderen bepaalde zaken niet zouden eten, maar we merken dat ze daarin heel adaptief zijn.”

“De KU Leuven en de Hogeschool Gent onderzoeken de invloed van de gratis maaltijden op de aanwezigheid van de kleuters en op hun leercurve”, vervolgt Steven Dejongh. “En de eerste resultaten van dit onderzoek zijn bemoedigend. We zien dat de aanwezigheid op school hierdoor verhoogt en onze leerkrachten merken ook in de klas effectief een verschil. Gratis schoolmaaltijden zijn een investering in de toekomst, want door preventief te werken, bespaar je kosten voor de samenleving. Dit heeft immers een positieve invloed op zowel de gezondheid van de kinderen als op het ontwikkelen van hun talent.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier