Verlaag de leerplicht van 6 naar 3 jaar én van 18 naar 16 jaar

Gaat het er dan eindelijk van komen? De Senaat wil dat de leerplicht verlaagd wordt van 6 naar 3 jaar en dat er meer aandacht is voor de periode voor een kind naar school gaat. Dat staat in het informatieverslag dat de bevoegde Senaatscommissie unaniem goedkeurde.

De initiatiefneemster van het informatieverslag, Ingrid Lieten (sp.a), wijst op het belang van de verlaging van de leerplicht tot drie jaar. “Voor de ontwikkeling van een kind is het erg belangrijk dat het zo vroeg mogelijk naar school gaat”, aldus Lieten, die wijst op de taalarmoede en gebrek aan sociale vaardigheden bij vele kinderen die in een kansarm milieu opgroeien.

Er werden al meermaals parlementaire initiatieven genomen om de leerplicht te verlagen, maar totnogtoe bleef het bij gepalaver. Dat is vreemd want het is duidelijk dat de sociale afkomst bepalend is voor de schoolloopbaan van een kind. Gemiddeld 36 procent van de allochtone kinderen tussen 2,5 en 3 jaar gaat niet naar de kleuterschool.

Ook kinderen van eenoudergezinnen en kinderen van laaggeschoolde ouders gaan minder vaak naar de eerste kleuterklas dan hun leeftijdgenoten met een andere socio-economische achtergrond. Omdat die kansarme kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan, beginnen ze vaak met een handicap.

Children painting with teacher.
Onderwijseconoom Ides Nicaise pleitte enkele jaren geleden al voor een leerplicht vanaf 2,5 jaar. (foto’s istock)

In België is 85 procent van de kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar ingeschreven in een kleuterschool. Slechts 0,3 procent volgt uiteindelijk nooit kleuteronderwijs. Daarmee behoren we tot de beste leerlingen in Europa.

Het probleem is wel dat ingeschreven zijn niet hetzelfde is als naar school gaan. Voor die kleuters is een lagere leerplichtleeftijd noodzakelijk. Onderwijseconoom Ides Nicaise pleitte enkele jaren geleden al voor een leerplicht vanaf 2,5 jaar. Hij wil de leerplicht ook inkorten en spreekt over ‘kwalificatieplicht’: na het behalen van een diploma of kwalificatie op de leeftijd van 16 jaar kan je de school verlaten. Vroeger starten dus, maar desgewenst er ook vroeger mee ophouden en een job zoeken.

Het lijkt ons een prima idee. Want met ongemotiveerde zestien- en zeventienjarigen is niemand gebaat. Wel integendeel, vaak verzieken ze de sfeer in de klas alleen maar. Laat hen een andere richting uitgaan, zodat ze zich nuttig kunnen maken én gelukkig zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier