Verplichte 38-urenweek voor leerkrachten?

Het belooft een spannend eindejaar te worden voor leerkrachten. Er doen immers geruchten de ronde dat vanaf januari 2017 de werkweek van 22 uur ingevoerd wordt, zonder looncompensatie. De katholieke onderwijsvakbond COC vindt dit onaanvaardbaar, wat dan weer tot verontwaardigde reacties leidt op sociale media en fora van nieuwssites. “Ze werken maar half zoveel, hebben driemaal zoveel verlof en een veel hoger pensioen”, zo klinkt het. Dat is uiteraard zwaar overtrokken, want de gemiddelde leraar werkt even lang als een andere werknemer. Een verplichte 38-urenweek in het onderwijs zou veel jaloezie en misverstanden de wereld uit kunnen helpen.

Lieven Boeve, de topman van het katholieke onderwijs, kondigde vorig jaar al aan dat hij een werkweek van 22 uur voor alle leerkrachten wil. Leerkrachten in de eerste graad van het middelbaar onderwijs staan wekelijks 22 uur voor de klas, in de tweede graad is dat 21 uur, in de derde graad 20 uur. Die verdeling werd ingevoerd omdat leerkrachten uit de tweede en derde graad meer werk hebben buiten de lesuren.

22 uur per week lijkt erg weinig, maar de uren die een leerkracht voor de klas staat, moeten ook voorbereid worden. Er is ook verbeterwerk en daar bovenop komen de vergaderingen, administratieve taken, ouderavonden ,…

Leraren uit de eerste graad secundair onderwijs in Vlaanderen werken, ongeacht hun werktijdregime, gemiddeld 37 uur. Dat blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd op initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Vlaamse leraren uit het secundair onderwijs geven in dat onderzoek aan dat ze gemiddeld 6,5 uur per week besteden aan het plannen van hun lessen. Taken verbeteren, neemt gemiddeld 4,5 uur per week in beslag.

Sommigen pleiten er voor om leerkrachten een 38-urenweek te geven en hen te verplichten die uren op school door te brengen. Lesvoorbereidingen en verbeterwerk zouden dan op school en niet langer thuis gebeuren. Voor de meeste leerkrachten zou het werkvolume hierdoor amper veranderen, maar ze zouden wel een groot deel van hun vrijheid moeten opgeven.

Omdat leerkrachten Lichamelijke Opvoeding veel minder voorbereidingswerk en helemaal geen verbeterwerk hebben, lijkt het ons logisch dat zij daadwerkelijk 38 uur les geven. Dit zou ook al een aanzienlijke besparing opleveren voor de scholen terwijl dit voor de leraars L.O. geen onoverkomelijk probleem zou mogen zijn.

Leerkrachten Lichamelijk Opvoeding hebben geen verbeterwerk en kunnen dus meer lesuren presteren.
Leerkrachten Lichamelijk Opvoeding hebben geen verbeterwerk en kunnen dus meer lesuren presteren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier