© Getty Images

Wanneer sleutels geven bij huur?

Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Regelmatig krijg je zijn tips over (ver)kopen en (ver)huren en het leven in een mede-eigendom.

De sleutels mogen pas worden overhandigd aan de huurder na ondertekening van de huurovereenkomst. Voor de verhuurder is het aangewezen om de sleutels pas af te geven na ontvangst van de eerste maand huur en het bewijs van vestiging van de huurwaarborg.

1. Sleutels ontvangen voor aanvang huur

Indien de huurder al de sleutels ontvangt voor de aanvang van de huur, bijvoorbeeld om de woning te poetsen, dan kan dit het best in de huurovereenkomst zo worden vermeld.

2. Einde van de huurovereenkomst

Op het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de woning opnieuw ter beschikking van de verhuurder stellen. Dit gebeurt door hem de sleutels terug te geven. Dikwijls gaat dit gepaard met betwistingen over al dan niet aanwezige huurschade en de teruggave van de huurwaarborg. Soms weigert de huurder de sleutels terug te geven zolang hij de huurwaarborg niet heeft teruggekregen. Nochtans mag de huurder dit niet doen. Zodra de huurovereenkomst is afgelopen, moet hij de woning ter beschikking stellen van de verhuurder en dus de sleutels teruggeven. Doet hij dit niet, dan riskeert de huurder een schadevergoeding te moeten betalen aan de verhuurder.

3. Wat als de verhuurder weigert?

Het omgekeerde kan ook gebeuren. De verhuurder weigert de sleutels terug te nemen zolang de huurder bijvoorbeeld bepaalde herstellingen niet heeft uitgevoerd. In dat geval kan de huurder de sleutels het best opsturen per aangetekende brief, waarin hij schrijft waarom de sleutels op deze wijze aan de verhuurder worden overgemaakt.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier