Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Hij deelt graag zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Doordat meer en meer kandidaten bereid zijn de vraagprijs te bieden, kunnen makelaars niet anders dan het voor hen enige wettelijke principe van bieden onder gesloten omslag te hanteren. Het al dan niet inbouwen van een opschortende voorwaarde bij een bod is daarbij een belangrijke overweging voor kandidaat-kopers. Maar wat betekent dat nu precies, kopen onder opschortende voorwaarde?

  1. Verkrijgen van een lening

Neem nu dat je je droomwoning gevonden hebt en je de verkoopovereenkomst wil ondertekenen, maar de financiering nog niet 100% rond is.

Zorg dan dat in de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening vermeld staat. Die clausule houdt in dat koper én verkoper hun akkoord nog laten afhangen van het feit of je al dan niet een lening krijgt. Zo zal de opschortende voorwaarde moeten vermelden over welk bedrag het gaat, binnen welke termijn de lening toegekend moet worden, en op welke manier de verkoper ingelicht zal worden of je nu al dan niet een lening hebt gekregen.

2. Nodige inspanningen leveren

Let wel: eens het compromis getekend is, zal je als koper ook effectief de nodige inspanningen moeten doen om een lening te kunnen krijgen. Zo moet je bijvoorbeeld een leningsaanvraag indienen. Weigert de bank, doe dan zo nodig een ander financieringsvoorstel of wend je tot andere banken.

3. Opschortende voorwaarde niet vervuld?

De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat je er alles aan gedaan hebt om een lening te bekomen, maar dat je toch overal op een njet stoot.  Weet dat de opschortende voorwaarde dan niet wordt vervuld en dat de verkoop als het ware nooit heeft bestaan. Het eerder betaalde voorschot krijg je dan netjes teruggestort. Geen overbodige luxe!

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar