Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom

Lezers die vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in een appartementsgebouw weten ongetwijfeld wat een vereniging van mede-eigenaars (VME) is. De VME verenigt en vertegenwoordigt alle individuele mede-eigenaars binnen een mede-eigendom. Maar wist je ook dat een VME bestaat uit maar liefst vier organen die elk hun eigen rol hebben?

  1. Beslissingen nemen

Beginnen doen we met de algemene vergadering, het hoogste orgaan. Het is daar dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. De syndicus is het uitvoerend orgaan van de VME. Hij staat in voor zowel het beheer als de vertegenwoordiging van de mede-eigendom.

  1. Controleren

Nummers drie en vier zijn de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen. Zij moeten vooral een oogje in het zeil houden. De raad van mede-eigendom oefent voornamelijk toezicht uit op het beheer van de syndicus. De commissaris van de rekeningen heeft als taak om de boekhouding en rekeningen na te kijken en hierover jaarlijks verslag uit tebrengen aan de algemene vergadering.

  1. Verplicht?

Of het nu om een grote of kleine VME gaat: de algemene vergadering, syndicus en commissaris van de rekeningen zijn altijd en overal verplichte organen. De raad van mede-eigendom moet enkel verplicht worden opgericht in gebouwen met ten minste twintig kavels. In gebouwen met minder dan twintig kavels is de oprichting van een raad van mede-eigendom facultatief.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar