Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Geen dag gaat voorbij of hij ervaart hoe belangrijk de baksteen voor de Vlaming is. Elke week krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren, en het leven in een mede-eigendom.

Het streven naar de perfecte woonst zit wellicht ingebakken in onze Belgische baksteencultuur. Dat geldt trouwens niet alleen voor eigenaars. Ook huurders hebben soms de behoefte om kleine of grote werken in de woning uit te voeren. Weet dat hiervoor een speciaal contract bestaat: de ‘renovatiehuurovereenkomst’.

  1. Herstellingen

Je kan zo’n overeenkomst afsluiten wanneer er toch nog wat herstellingen nodig zijn die in principe ten laste zijn van de verhuurder. De overeenkomst zal onder andere duidelijk moeten vermelden welke werken de huurder zal uitvoeren en binnen welke termijn hij dat moet doen. Ook de tegenprestatie van de verhuurder moet in de overeenkomst worden opgenomen.

2. Minimumnormen

Als de woning moet worden aangepast aan de minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid gelden strengere voorwaarden. Dan mag er onder meer tijdens de uitvoering van de werken geen huurgeld worden gevraagd.

3. Tegenprestatie

De tegenprestatie van de verhuurder kan bestaan uit een vermindering of kwijtschelding van de huur voor een bepaalde periode. Daarnaast kan de verhuurder ook afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen, of zelfs om de huurovereenkomst vroegtijdig op te zeggen. Ook een combinatie van meerdere tegenprestaties is mogelijk.

Zijn de werken klaar, dan moet er een oplevering gebeuren. Daarbij komen huurder en verhuurder ter plaatse om samen vast te stellen dat de werken tijdig, correct en volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd. Wie een sluitende renovatiehuurovereenkomst wil, laat zich in elk geval maar beter professioneel assisteren.

www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar