Tips voor een succesvolle latrelatie

De liefde is en blijft het mooiste op aarde. En hoe je een relatie invult, is anno 2022 gelukkig steeds minder aan regels verbonden. Zo droomt niet iedereen van huisje, boompje, beestje. Of toch niet om te delen met een vaste partner. Eén op de 20 Vlamingen boven de 30 woont niet samen met zijn of haar partner. Je hart delen, maar niet je huis: winnen latrelaties aan terrein?

Nooit moeten klagen over rondslingerende rommel van je partner of uit hoeven leggen waarom jij die dure designtafel wél een goede investering vindt. Geen geruzie over lange haren in het doucheputje of dopjes van tandpasta. En toch kiezen koppels niet voor een latrelatie omdat ze niet samen kunnen leven. Klinisch psycholoog Chloé De Bie: “We kunnen onze relatie vormgeven zoals we zelf willen. Er bestaan meerdere redenen waarom mensen een latrelatie aangaan. Dat gaat vaak over praktische zaken, maar ook omdat ze het zelfstandige leven dat ze hebben opgebouwd niet willen opgeven.”

Financieel

Onderzoek toont aan dat er meer belang wordt gehecht aan individualisme en persoonlijke ontwikkeling, maar de meeste latrelatie ontstaan toch nog steeds door praktische of externe omstandigheden. Rosa (35) heeft al drie jaar een latrelatie met Vince (37): “We wonen meer dan 50 kilometer van elkaar verwijderd. Samenwonen is allerminst evident, gezien we allebei schoolgaande kinderen hebben uit een vorige relatie. Als we een woonplaats in het midden zouden kiezen, moeten we dagelijks nog steeds minstens 25 kilometer rijden om naar ons werk en de school van de kinderen te gaan. Dat is niet vol te houden.”

Afstand is een veel voorkomende reden om een latrelatie te hebben, maar het is niet de enige externe motivatie. Uit onderzoek aan de Universiteit Antwerpen blijkt ook dat wie na een scheiding het huis gehouden heeft, daar niet altijd uit wil en daarom kiest voor een latrelatie. Er zijn ook heel wat gescheiden ouders die liever geen samengesteld gezin willen vormen, omdat het te moeilijk is voor de kinderen. Ook oudere kinderen kunnen een invloed hebben op de (lat)relatie van hun ouders, omdat ze gehecht zijn aan het ouderlijk huis of simpelweg om financiële redenen willen dat eigendommen in de familie blijven. Want hoewel samenwonen op financieel vlak de beste optie lijkt, is dat lang niet altijd het geval. Wie bijvoorbeeld een uitkering geniet of een (weduwen)pensioen uitgekeerd krijgt, ontvangt een aanzienlijk lagere som wanneer die gaat samenwonen. Weduwe Diane (69) wil enkel nog een latrelatie: “Ik ben mijn hele leven zelfstandige geweest, met mijn eigen pensioen hou ik amper het hoofd boven water. Ik kan me dus niet riskeren om mijn weduwenpensioen te verliezen.”

Het beste van beide werelden

Naast de praktische redenen voelen steeds meer mensen zich gewonnen voor een relatie waarbij de focus op de lusten – en niet de lasten – ligt. Vooral (oudere) vrouwen blijken voorstander te zijn van een latrelatie, omdat ze bijvoorbeeld een huwelijk volgens traditionele rolpatronen achter de rug hebben. Ze willen wel nog de geborgenheid en het plezier van een relatie, maar niet meer de lasten. Christine (58): “In mijn huwelijk leefde ik volledig in teken van mijn man. In die hoedanigheid zelfs dat ik niet meer wist wie ik was en wat mij interesseerde. Na mijn scheiding heb ik beslist nooit nog iemand voor mezelf te plaatsen. Ik heb nu een bruisend sociaal leven waarin ik af en toe op date ga met mijn partner. Die kwalitatieve momenten vind ik veel belangrijker dan elkaar dagelijks thuis te zien.”B F

Is een latrelatie dan dé gedroomde samensmelting van vrijheid en geborgenheid? Relatiedeskundige Rika Ponnet: “Sommige mensen denken dat een latrelatie een combinatie is van het leven als vrijgezel en de voordelen van een partner, maar zo werkt het niet. Net als elke andere relatie vergt ook een latrelatie investering en engagement. Voor een succesvolle latrelatie zijn er specifieke vaardigheden, inzet en goede afspraken nodig om het op lange termijn vol te houden. Wanneer plan je elkaar te zien? Bel je op vaste tijdstippen? Hoe worden de financiën geregeld? Zonder goede afspraken ondermijn je de relatie vroeg of laat.”

Een latrelatie kán werken wanneer partners allebei op hun autonomie gesteld zijn en bewust kiezen om hun behoefte aan persoonlijke ruimte te laten doorwegen. Maar volgens de relatiedeskundige komt een latrelatie meestal toch met een houdbaarheidsdatum: “De meeste mensen ervaren zo’n relaties na verloop van tijd als vermoeiend: het verhuizen van het ene huis naar het andere, de vele praktische afspraken die gemaakt moeten worden en de uitdaging om het gevoel van verbondenheid en intimiteit te behouden. Een spontane, terloopse knuffel is belangrijk. Aanraking is de meest directe vorm om van stress af te raken. Door de coronapandemie beseffen we hoe cruciaal de fysieke nabijheid van anderen is om ons goed te voelen. Anderzijds kwamen heel wat mensen ook tot het besef dat ze niet gemaakt zijn om samen te leven met hun partner. In onze snel veranderende sociale realiteit kán een latrelatie voor heel wat mensen de sleutel zijn om op een gezonde manier samen te zijn.”

Tips om een lat te doen slagen:

Maak tijd voor elkaar

Als je samenwoont, is het onmogelijk om elkaar mis te lopen. Bij een latrelatie heeft elke partner zijn eigen schema. Als je niet goed overlegt, kan het gebeuren dat er weinig tot geen tijd overblijft voor elkaar. Het belangrijkste is dat jullie allebei prioriteit willen geven aan de relatie en dus bereid zijn om af en toe iets opzij te zetten als dat betekent dat je elkaar kan zien.

Behandel jullie momenten samen als een date

Eens bankhangen kán, maar vermijd te veel saaie momenten om de relatie interessant te houden. Gedeelde ervaringen scheppen een band. Bekijk dus samen welke (nieuwe) ervaringen jullie allebei graag willen beleven.

Praat ruzies uit als je elkaar ziet

Als er een frustratie tussen jullie broeit, bewaar die dan voor wanneer jullie elkaar face-to-face zien. Geschreven woorden kunnen anders geïnterpreteerd worden en zelfs bij videogesprekken voel je die afstand. Door te wachten tot jullie elkaar zien, voorkom je dat een ruzie escaleert.

Onderhoud niet te veel contact

Als de nood aan autonomie de voornaamste reden is voor jullie latrelatie, bewaar dan ook echt afstand als jullie niet samen zijn. Ons hoofd maakt geen onderscheid in de plaats waar iemand zich bevindt. Als je elkaar dus continu belt, berichten stuurt of stalkt op sociale media, heb je nooit het gevoel dat je echt op jezelf bent.

tekst Sabrina Bouzoumita foto Getty

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier