Gezin dat 5 kinderen wil, verliest vanaf 2019 ruim 60.000 euro kindergeld

BRUSSEL – Het Vlaams Parlement zette het licht op groen voor de hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen. Vanaf 1 januari wordt een basisbedrag van 160 euro per kind voorzien. Dat is goed nieuws voor wie het bij één kind houdt (winst van bijna 70 euro per maand ten opzichte van het huidige systeem)  en voor modale gezinnen met twee kinderen. Maar wie nu al twee kinderen heeft en er vijf wil, ziet ruim 60.000 euro in rook op gaan.

Bij de zesde staatshervorming werd de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de deelstaten. Vlaanderen werkte een eigen systeem uit met een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoelagen verdwijnen. Er komt wel een systeem van sociale toelagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

De nieuwe regeling kent voor elk kind hetzelfde bedrag toe: 160 euro. (foto istock)

Momenteel wordt voor het eerste kind 92,09 euro per maand toegekend, voor het tweede 170,39 euro en vanaf een derde baby ontvangt een gezin 254,40 euro. Het nieuwe systeem is dus voordelig voor wie vanaf 2019 voor één kind kiest. Voordeel: 68 euro per maand. In het huidige systeem krijgen éénkindgezinnen gespreid over achttien jaar  19.891 euro, vanaf 1 januari wordt dit 34.560 euro. Een verschil van maar liefst 14.669 euro. Wie de kinderwens nog even uitstelde, wordt dus beloond.

Ook voor het modale gezin met twee kinderen is de rekening positief. Momenteel ontvangen pa en ma 262,48 euro per maand (92,09 + 170,39), dus 3.149,76 euro per jaar of 56.695 euro gespreid over achttien jaar. Vanaf 2019 wordt dit 69.120 euro, dus een winst van 12.425 euro.

De situatie is helemaal anders bij grote gezinnen. Stel dat een gezin  nu al twee kinderen heeft (die blijven vallen onder het huidige systeem) en vader en moeder willen er nog drie koters bij (worden geboren vanaf 2019, dus in het nieuwe systeem), dan geeft dit volgende berekening:

Voor de 2 kinderen die er al zijn, krijgen ze 262,48 euro per maand, voor de drie bijkomende 480 euro (3 x 160). Samen geeft dit 742,48 euro/maand, in het oude systeem was dit 1.025 euro/maand (262,48 vermeerderd met 3×254,40). Een verschil van 282,52 euro per maand of 3.390 euro per jaar. Over achttien jaar betekent dit een verlies van ruim 61.000 euro. Indien alle vijf de kinderen na 2019 geboren worden, blijft het verlies ‘beperkt’ tot 48.600 euro. Kanttekening: dit gezin ontvangt in het nieuwe systeem gespreid over achttien jaar nog steeds 172.800 euro. En als de kinderen na hun achttien jaar verder studeren en thuis blijven wonen, loopt dit bedrag nog sterk op.

Conclusie: deze nieuwe maatregel is voordelig voor gezinnen met één of twee kinderen (indien ze allebei na 1 januari 2019 geboren worden), maar negatief vanaf drie kinderen. 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier