Minister Lydia Peeters (Open VLD) belooft: “Oplossing voor 2 op de 3 gevaarlijke verkeerspunten”

Er is een oplossing in zicht voor 205 van de 301 gevaarlijke verkeerspunten in Vlaanderen. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Er wordt hiervoor 100 miljoen euro geïnvesteerd. Vorig jaar werden er ook 137 kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt. Dat zijn er 12 meer dan andere jaren.

De Vlaamse overheid werkt sinds 2018 met een dynamische lijst van gevaarlijke verkeerspunten. Deze wordt elk jaar vernieuwd op basis van het aantal ongevallen op een locatie en de aard en de ernst van de slachtoffers. De ongevallen met voetgangers, fietsers en bromfietsers wegen zwaarder door. De lijst van 2021 telde in totaal 301 gevaarlijke punten. Dat waren er 101 meer dan het jaar voordien. Dat is te wijten aan de stijging van het aantal verkeersslachtoffers in Vlaanderen, en dan vooral van het aantal zwakke weggebruikers. “Zij staan centraal in mijn beleid”, zegt bevoegd minister Lydia Peeters.

Ongevallen voorkomen

De minister benadrukt dat het versneld wegwerken van deze gevaarlijke punten een van dé speerpunten is van het verkeersveiligheidsplan dat ze vorige zomer lanceerde. Vandaag komt de Open VLD-politica naar buiten met de eerste resultaten: er zijn al 154 punten aangepakt of klaar om op korte termijn aangepakt te worden. “Bovendien zijn er 51 knelpunten waar de uitvoering in voorbereiding is. Dat betekent dat er een oplossing in zicht is voor 205 punten: dat is meer dan twee op de drie.” Er werd hiervoor een budget vrijgemaakt van 100 miljoen euro.

Dat is echter niet genoeg, vervolgt Peeters. “Je moet niet alleen handelen als er al een ongeval is gebeurd, je moet ook voorkomen dat er een ongeval gebeurt. We hebben daarom twee proeftuinen gelanceerd, één in Limburg en één in West-Vlaanderen, waar verkeerssituaties getest worden met camera’s en drones. Dat is een belangrijk luik van MIA: Mobiliteit Innovatief Aanpakken . Als de resultaten hiervan positief zijn, dan zullen we dit uitrollen over heel Vlaanderen. ( fel ) Wij willen écht onze ambitie waarmaken om het aantal doden te doen dalen, dus moeten we ook proactief handelen.”

Méér conflictvrije kruispunten

Vorig jaar werden er ook 137 kruispunten maximaal conflictvrij gemaakt. Dat is een ander speerpunt van het verkeersveiligheidsplan. “Zo worden situaties vermeden waarbij weggebruikers elkaar kruisen”, aldus Peeters. “Dat zorgt voor veiliger én vlotter verkeer. De 137 kruispunten zijn er 12 meer dan de jaarlijkse doelstelling van 125. We hebben namelijk relancemiddelen ingezet om versneld enkele extra kruispunten aan te pakken. Ook hier geven we prioriteit aan plekken waar veel ongevallen gebeuren en waar schoolgaande kinderen passeren. Van de 137 kruispunten stonden er trouwens 22 op de lijst van gevaarlijke punten.”

Een kruispunt conflictvrij maken, betekent vooral inzetten op slimme verkeerslichten. Van de 1.709 verkeerslichten die het Agentschap Wegen en Verkeer in beheer heeft, zijn er intussen 626 maximaal conflictvrij, ongeveer een op de drie. De komende jaren zullen er opnieuw 125 kruispunten per jaar aangepakt worden. Sommige kruispunten kunnen echter niet volledig conflictvrij gemaakt worden. “Daar is het de bedoeling om andere veiligheidsmaatregelen te nemen”, aldus de minister.

300 miljoen euro voor fietspaden

Lydia Peeters heeft intussen ook haar actieplan voor 2022 klaar. De focus ligt ook hier op actieve weggebruikers zoals fietsers en wandelaars. Dat vertaalt zich in grote investeringen in infrastructuur. Zo wordt er dit jaar een budget van 300 miljoen euro voorzien voor de aanleg van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, 5 miljoen euro voor verlichte voetgangers- en fietsoversteekplaatsen en 15 miljoen euro voor de aanpak van schoolrouteknelpunten op gewestwegen. Er wordt ook 8 miljoen euro voorzien voor de installatie van intelligente verkeerslichten. “Verkeersveiligheidscijfers zijn nooit goed, tenzij ze nul zijn”, aldus de minister. “Het is mijn taak om te blijven investeren. Het is echter een werk van lange adem waarbij zowel de weggebruiker als de wegbeheerder een verant- woordelijkheid heeft.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier