Hendrik Bogaert (CD&V) wil sterk terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers: “Ik wil mijn nek uitsteken”

Door internationaal te investeren in menswaardige vluchtelingenkampen wil Hendrik Bogaert de toestroom naar Europa indijken. De asielproblematiek is één van de thema’s waarmee hij van CD&V een volkspartij wil maken met meer uitgesproken meningen. De gewezen staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wil op zijn partij wegen. “We mogen de N-VA niet te veel ruimte geven”, vindt Bogaert. “Wie zegt dat een centrumrechtse regering zijn droomcoalitie is, moet zelf ook inspanningen doen om die draaiende te houden.” (Door: Vincent Vanhoorne)

Hendrik Bogaert: “Asielzoekers moeten een veilige en humanitaire plaats aangeboden krijgen, maar niet noodzakelijk in het land waar asiel werd aangevraagd.” (foto belga)
Hendrik Bogaert: “Maak de vluchtelingenkampen in het buitenland menswaardiger. Zo zal er minder opvang nodig zijn in eigen land.” (foto belga)

De vluchtelingencrisis blijft brandend actueel. Waar ligt volgens u de oplossing?

We moeten een front vormen tegen die weerzinwekkende term ‘push back’. Ze doet me denken aan de verschrikkelijkste passages uit de film Titanic. Daarom pleit ik voor een amendement bij de Conventie van Genève. Het was in de jaren ‘50 niet te voorzien dat een Afghaan helemaal naar België zou komen. Een terechte asielzoeker moet een veilige en humanitaire plaats aangeboden krijgen, maar niet noodzakelijk in het land waar asiel werd aangevraagd. Eventueel dus ook in een buurland van het land waar een conflict heerst.

Hoe ziet u dat concreet?

Alles staat of valt met humanitaire kampen. De VN-agentschappen en de niet-gouvernementele organisaties die moeten instaan voor de vluchtelingenkampen worden momenteel zwaar ondergefinancierd. Het gevolg is dat die kampen echte schandalen geworden zijn. Daar is de term ‘hell holes’ wel op zijn plaats. Als we een vluchteling juridisch een plaats kunnen garanderen in een veilig en humanitair kamp, dan vervalt het automatische recht op een plaats in bijvoorbeeld België. Voor mij mag dat in een wooncontainer zijn met airconditioning in plaats van in een lekkende tent. De landen zullen er in mijn voorstel belang bij hebben om die kampen menswaardig te maken zodat er minder opvang in eigen land nodig is. Het voorstel is op dat vlak dus verruimend en niet inperkend.

Hoe kunt u het probleem op korte termijn aanpakken?

Je kunt de instroom wel beïnvloeden door een heel sterk terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers te voeren. Ik pleit ervoor om de capaciteit te verdubbelen zodat mensen die uitgeprocedeerd zijn ook effectief teruggestuurd worden. Concreet stel ik een verdubbeling voor van het aantal plaatsen in de gesloten asielcentra van de dienst Vreemdelingenzaken waar vluchtelingen verblijven in afwachting van hun uitzetting. Ik wacht af hoe de regering daarop reageert. Maar ik wil mijn nek uitsteken, omdat ik ook voel dat we het draagvlak niet verder moeten uitputten. Als iemand een neen krijgt, moet hij binnen de tien dagen het grondgebied verlaten. Ik ben me bewust dat dat heel hard is, maar je kunt de grenzen niet wagenwijd openzetten. Ik ben niet tegen migratie. Maar ik ben tegen migratie wanneer die sneller loopt dan de integratie. Dat is vandaag het geval.

We moeten het draagvlak voor vluchtelingen niet verder uitputten.

U bent voorstander van een verdere staatshervorming na 2018. Hoe ver wil u daarin gaan?

We geloven niet in een communautaire big bang, maar willen één en ander in schijven realiseren. Hoe groot of hoe klein een nieuwe staatshervorming moet zijn? Veel hangt af van de transfers naar Wallonië. Als we door een sterk sociaal-economisch beleid Wallonië erbovenop kunnen helpen, dan gaan die transfers zakken en hebben we niet plots de kraan dichtgedraaid.

Die transfers zijn ook met de huidige regering niet gedaald.

Tot nog toe niet. Volgens de Nationale Bank gaat het om 6 miljard per jaar. Dat is 1.000 euro per Vlaming, daar wil ik dus over kunnen spreken. Uit mijn gemeente Jabbeke met 13.000 inwoners vloeit dus elk jaar 13 miljoen euro weg. Dat is evenveel als onze gemeentebegroting. Je hoeft geen communautaire extremist te zijn om dat op tafel te leggen.

In 2008 schreef u dat een sociaal-economisch onafhankelijk Vlaanderen het doel moet zijn, met nog een beperkt aantal federale bevoegdheden. Staat u daar nog steeds achter?

Dat was een denkoefening. Dat zit inderdaad heel dicht bij een big bang als ik eerlijk ben. Al zweer ik mijn nota van toen analytisch niet af. Het is wel een goeie manier om stap per stap te kijken waar we komen.

Binnen N-VA gaan Hendrik Vuye en Veerle Wouters zich op die thematiek focussen. Moet iemand dat ook bij CD&V doen?

Onze partij heeft een grote geloofwaardigheid op dat vlak. We speelden een leidende rol in vijf van de zes staatshervormingen en Wouter Beke heeft BHV gesplitst. Op dat thema is de tussenstand tussen CD&V en N-VA dus 5-0 voor ons. Ik begrijp met andere woorden de haast waarmee N-VA die achterstand wil inhalen. Ik kan hen alleen maar aanmoedigen om ook zo snel mogelijk een doelpunt te scoren. Maar ernstig, de N-VA moet uit de oppositiemodus op dit thema.

U wil van CD&V meer een volkspartij maken. Hoe moet dat concreet gebeuren?

Het concept volkspartij kan onze centrumpartij meer identiteit geven. Ik vind het goed om ‘het moedige midden’ te zijn, maar we moeten zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant uitgesproken thema’s hebben. Enerzijds/anderzijds-denken is goed, omdat je de problemen dan van alle kanten bekijkt. Maar onmiddellijk na die analyse moet een duidelijk standpunt komen. We geven N-VA ook te veel ruimte. De Wever neemt in veel thema’s afstand van de regering. Aan die kant moet onze volkspartij dus wat opschuiven, want anders geven we hen een monopolie op het communautaire vlak, op begroting, op asielbeleid… Dat is niet verstandig.

Moet CD&V in de regering N-VA niet te veel ondergaan?

N-VA mag niet de indruk hebben dat zij volop kunnen polariseren, omdat CD&V er als genuanceerde partij voor zorgt dat het wel in orde komt voor de mensen. Ze kunnen er electoraal mee cashen zonder gevaar. De andere partijen mogen best dankbaar zijn dat CD&V die rol opneemt. Wie zegt dat een centrumrechtse regering een droomcoalitie is, moet zelf ook inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de boel blijft draaien.

Op het vlak van staatshervorming is de tussenstand tussen CD&V en N-VA 5-0.

U noemt zichzelf een ‘stille believer’ van de taxshift, dat klinkt niet echt overtuigend.

Ik heb de tax shift in de Kamer verdedigd. Voor de laagste inkomens komt het op 146 euro, voor de hoge lonen op 74 euro. Dat is 1,7 miljard euro die vooral naar de 50 procent laagste lonen gaat. Een belangrijke sociale correctie waarvoor ik geijverd heb. Daarnaast hebben we ook de welvaartsenveloppe uitgebreid. We moeten wel kijken wat de budgettaire gevolgen zijn. De minister geeft zelf toe dat het minstens een miljard euro kost, maar hij rekent ook op terugverdieneffecten.

Groen zegt: wat de regering geeft, neemt ze aan de andere kant dubbel terug. Hebben ze een punt?

Ik kijk federaal. Wat er Vlaams is gebeurd met die groenestroomcertificaten moeten we afzonderlijk zien. Groen heeft ook nooit geremd op die groenestroomcertificaten, wel in tegendeel.

Voor een gezin maakt het niet uit of een maatregel federaal of Vlaams werd beslist. Wat telt is wat er op het einde van de maand nog in de portefeuille zit.

Dat begrijp ik, maar je moet daar eerlijk in blijven. De tax shift houdt geen verband met de bijkomende Vlaamse energieheffing. Ik begrijp de redenering vanuit de huishoudens, maar aan de tax shift ligt het niet. De heffingen van de Vlaamse regering zal men via de index terugkrijgen. Via het automatisch indexmechanisme zullen de bedrijven ze dus betalen, niet de huishoudens.

Op uw blog durft u al eens een mening te formuleren die niet strookt met die van uw partij.

Ik ga niet in tegen de standpunten van mijn partij. Over mijn blog over de staatshervorming is hooguit gezegd dat de timing niet goed was. Maar als politicus moet je je mening kunnen geven.

U heeft niet de ambitie om de luis in de pels van CD&V te zijn?

Neen. Mijn partij heeft altijd wel iemand gehad die wat apart was, maar dat is mijn bedoeling niet. Ik heb wel de ambitie om mijn ideeën mainstream te laten worden in de partij. Dat vind ik belangrijk.

Was een kandidatuur als voorzitter geen grotere megafoon geweest voor uw ideeën?

Misschien wel, maar dan zou het om de persoon gedraaid hebben. En ik vind Wouter Beke heel sympathiek en voorkomend. Ik heb het dan ook niet overwogen om me kandidaat te stellen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier