Kan je een huis dat je samen met je broer en zus erft inkopen?

In de erfenis van je ouders zit een huis of appartement dat je zou willen inkopen. Hoe kan je daarbij tewerk gaan? Kunnen je broer en zus eisen dat het tot een openbare verkoop komt?

Als je samen met je broers en/of zussen een onroerend goed erft kan je vooreerst proberen met hen een regeling te treffen. Je kan een bod doen of het pand laten schatten door een expert. Je kan daarbij afspreken dat je het bedrag zal betalen dat hij als waarde weerhoudt. In enkele uitzonderlijke gevallen kan je zelfs afdwingen dat je het pand kan inkopen tegen een schattingsprijs. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kleine nalatenschappen of als het gaat om een landbouwbedrijf dat je ouders hadden.
Als je ouders meerdere onroerende goederen hadden die in evenwaardige kavels kunnen worden verdeeld, dan kan je de verdeling in natura vragen. Bestaat er geen eensgezindheid over wie welke kavel krijgt, dan kan de verdeling via lottrekking gebeuren. Je hebt dan geen zekerheid of je het pand toebedeeld krijgt dat je wil. Als het onroerend goed uiteindelijk openbaar wordt verkocht, kan je het op die verkoop nog altijd inkopen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier