Klimaatmars brengt alle generaties samen op de been: “We wandelen voor onze toekomst”

Tienduizenden mensen trekken vanmiddag weer door de straten van Brussel om aandacht te vragen voor het klimaat. De klimaatmars is een initiatief van de Klimaatcoalitie en meer dan honderd partners, verenigingen, organisaties en ngo’s. Zo overstijgt de jaarlijkse tocht leeftijd, kleur, gender, geaardheid of (politieke) overtuiging.

(Door Annelies Frederickx)

De datum voor de klimaatmars in Brussel is niet toevallig gekozen. Op zondag 6 november start in het Egyptische Sharm El Sheikh een conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Met de start van de zogeheten COP27 in het verschiet willen lokale, nationale en internationale klimaatorganisaties hun eisen nog eens extra onder de aandacht brengen door met honderdduizenden of zelfs miljoenen mensen wereldwijd op straat te komen. Zo hopen ze de wereldleiders en de deelnemers aan de 27ste Conference of the Parties aan te sporen om knopen door te hakken en maatregelen af te kondigen.

Actiepunten

Met de ‘Walk for your future’ in Brussel wil de Klimaatcoalitie aankaarten dat elke tiende van een graad telt. “We stappen voor onze toekomst. Een toekomst waarin biodiversiteit groeit, waarin menswaardigheid centraal staat en internationale solidariteit ons handelen drijft. We stappen om onze fundamentele rechten te laten gelden en we stappen omdat niemand mag achterblijven.”

“Klimaatrechtvaardigheid is voor iedereen, ongeacht economische situatie, gender, achtergrond, beperking of etniciteit. De klimaatcrisis is hier en nu. Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is. Het is nog altijd mogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius. Dit vereist concrete en krachtige politieke actie. Nu.”

Grootouders voor klimaat

Bertrand HubeauBij Bernard Hubeau staat zondag 23 oktober al lange tijd met rood aangestipt in zijn agenda. Als covoorzitter van de Grootouders voor het Klimaat is de gewezen Vlaamse ombudsman en gewezen hoogleraar er al van bij het prille begin bij. “In 2019 kwamen jongeren wekelijks op straat om de aandacht te vestigen op het klimaat en ik heb mij toen ook meteen geëngageerd. Ik probeer altijd aanwezig te zijn bij alle acties, op vakantieperiodes na. Ook op grote manifestaties teken ik telkens present en dus zal ik er zeker opnieuw bij zijn op de klimaatmars in Brussel.”

solidaire generaties

Op de vorige klimaatmars stapte Bernard Hubeau mee in het gezelschap van onder meer zijn schoonzoon Jan, met de 6-jarige Joanna op de schouders, en zoon Michiel. “Dit jaar wandel ik mee met twee van mijn drie kinderen en vier of vijf kleinkinderen.” (GF)Op de vorige klimaatmars stapte Bernard Hubeau mee in het gezelschap van onder meer zijn schoonzoon Jan, met de 6-jarige Joanna op de schouders, en zoon Michiel. “Dit jaar wandel ik mee met twee van mijn drie kinderen en vier of vijf kleinkinderen.” (GF)

Bernard Hubeau engageert zich niet als enige in de familie voor het klimaat. Hij reist vandaag met de trein van Mortsel naar Brussel met in zijn kielzog zijn kinderen en kleinkinderen. “Twee van mijn drie kinderen stappen mee in de mars en van mijn zeven kleinkinderen zullen er vier of vijf deelnemen. Die intergenerationele solidariteit is erg belangrijk. Er staat mijn kinderen en vooral mijn kleinkinderen een onzekere wereld te wachten en daar zijn wij allemaal verantwoordelijk voor. Als we hen een even goed leven en welzijn willen bieden, dan moeten we nu dringend in actie komen, voor het te laat is.”

Duurzaam leven is een thema dat het gezin Hubeau trouwens al veel langer hoog in het vaandel draagt. “Dat is altijd al zo geweest, ook toen de kinderen klein waren. We hebben een kangoeroewoning, rijden met een deelauto, doen zoveel mogelijk verplaatsingen per fiets … Maar met alle donkere berichten over het klimaat en onze aarde is ons engagement nog toegenomen en zijn we nog meer gaan letten op hoe wij ons steentje kunnen bijdragen. En dat is ook zo bij de kinderen, merken we.”

Vijftigduizend

Van bij de start in 2019 heeft Bernard Hubeau de klimaatprotesten zien evolueren. “Anuna De Wever was absoluut een trendsetter maar er is opvolging. Door de coronapandemie konden we een jaar niet op straat komen, maar dat heeft het enthousiasme niet getemperd. Vorig jaar namen vijftigduizend mensen deel aan de klimaatmars en in het Jubelpark leek het net een grote picknick. Grootouders, ouders en kinderen beseffen dat de inzet hoog is.”

“In de media is er verruimde aandacht voor de klimaatproblematiek en ook bij de publieke opinie is de problematiek doorgedrongen. Toch moeten we de aandacht blijven trekken, vooral wat betreft het besef van de dringendheid. Daarom is het heel belangrijk dat er op de COP27 in Egypte een consensus wordt bereikt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier