Vanaf 9 juni: afstand houden moét niet meer, maar blijft wel aangewezen

Vanaf 9 juni gelden er niet langer beperkingen op onze nauwe contacten, maar dat betekent niet dat we niet meer voorzichtig moeten zijn. “In landen met een hoge vaccinatiegraad blijkt dat versoepelingen in de privésfeer kunnen leiden tot meer besmettingen”, zegt coronacommissaris Pedro Facon. Ook viroloog Steven Van Gucht roept op tot voorzichtigheid.

In het ontwerp voor het Ministerieel Besluit over de eerste fase van het zomerplan staat dat de maatregelen rond het beperken van het aantal nauwe contacten niet langer gelden. Bovendien hoef je bij het ontvangen van gasten bij je thuis de regels rond sociale afstand niet langer te volgen. “Het basisidee is dat we de mensen in de privésfeer enkele vrijheden willen teruggeven”, zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “De bemoeienis van de overheid over wat we thuis mogen doen, moet weg. In plaats van allerlei strikte regels op te leggen, willen we evolueren naar een aantal aanbevelingen waarbij we mensen uitleggen hoe ze veilig kunnen genieten bij hen thuis.”

Zelftest uit hoffelijkheid

“Dat de detailregels niet langer in een Ministerieel Besluit staan, betekent niet dat alles weer kan zonder risico’s”, vult coronacommissaris Pedro Facon aan. “Daarom doen we een aantal aanbevelingen om in de privésfeer je eigen gezondheid en die van andere mensen te beschermen. Voor iedereen – gevaccineerd of niet – geldt dat de regels voor hand-, neus- en hoesthygiëne best aangehouden blijven. Spreek niet af met mensen die ziek zijn en ga niet werken als je ziek bent. Dit zijn zaken waar vroeger vaak minder aandacht voor was, maar die ook postcorona heel belangrijk zullen blijven. Daarnaast werken we enkele aanbevelingen uit voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn of wanneer je in een gezelschap vertoeft waar nog niet iedereen een vaccin kreeg. Het gaat om het beperken van het aantal mensen waarmee je binnen afspreekt, het houden van afstand, het dragen van mondmaskers, voldoende ventilatie en een zelftest uit hoffelijkheid. We gaan deze aanbevelingen komende vrijdag voorleggen op het Overlegcomité. Doel is dat we de mensen op een niet-betuttelende wijze tonen hoe ze zich zo goed mogelijk kunnen beschermen. Hoe meer aanbevelingen je volgt, hoe beter. We zien immers dat in landen met een hoge vaccinatiegraad, zoals het Verenigd Koninkrijk, het versoepelen van de maatregelen in de privésfeer toch kan leiden tot een heropflakkering van de besmettingen. Deze aanbevelingen opvolgen, is dus geen overbodige luxe, maar ik geloof dat de meeste mensen zich daar ook zelf heel goed bewust van zijn.”

Het is niet zo dat vanaf 9 juni plots álles weer kan.

Virus circuleert nog

“Dat men voortaan met aanbevelingen wil werken in plaats van regels in een Ministerieel Besluit te gieten, is een verhaal dat anders gecommuniceerd had kunnen worden”, vindt viroloog Steven Van Gucht, die aanmaant tot voorzichtigheid. “Het is niet zo dat vanaf 9 juni plots álles weer kan. De cijfers zijn al enkele weken aan het verbeteren, maar we zitten nog altijd in een pandemie. Op vandaag zijn er nog steeds 2.000 geregistreerde besmettingen per dag, het werkelijke aantal ligt nog een pak hoger. Dat is tien keer meer dan in juni vorig jaar. Het virus circuleert nog steeds en is door de varianten zelfs een tikje gevaarlijker dan in het begin. We zien dat het bij de meeste besmettingen nu om de Britse variant gaat. Er worden momenteel meer 20’ers en 30’ers dan 80-plussers opgenomen in de ziekenhuizen.”

Drie kernregels

“We zitten nu in een fase waarbij de helft van de bevolking nog niet gevaccineerd is, en slechts een minderheid volledig gevaccineerd is”, vervolgt Van Gucht. “Als we nu alle sluizen openzetten, zullen we onze voorsprong op het virus verkleinen. Dit is een overgangsperiode waarbij het nog altijd een goed idee is om voorzichtig te blijven en drie kernregels te volgen: afstand houden, mondmasker dragen en buiten afspreken. Dat we momenteel in relatief goed vaarwater zitten, komt door de vaccinaties, maar ook omdat de mensen de maatregelen nog steeds goed opvolgen. Wanneer je afspreekt met je familie, dan gaat het vaak om een mix van generaties en dan moet je toch opletten. Het is dus een goed idee om nog een hele tijd voorzichtig te zijn. Ik verwacht wel dat we binnen enkele maanden ook deze aanbevelingen zullen kunnen loslaten en weer op een gewone manier met elkaar zullen kunnen afspreken.”

Coronacommissaris Pedro Facon zal op het Overlegcomité van vrijdag deze vijf aanbevelingen voorleggen:

Beperk de grootte van de groep mensen waarmee je thuis afspreekt. Ieder gezin kan binnen vier personen ontvangen.

Hou sociale afstand met mensen die nog niet gevaccineerd zijn. We willen een bijzondere bepaling voorstellen voor de contacten tussen grootouders en kleinkinderen. Veel grootouders zijn gevaccineerd, maar de kleine kinderen zullen wellicht nooit gevaccineerd worden. Zij hoeven geen afstand te houden, tenzij de kinderen ziek zijn natuurlijk.

Draag een mondmasker als je de afstand niet kan bewaren in een gezelschap dat nog niet volledig gevaccineerd is. Niet in elke woonkamer kan je anderhalve meter van elkaar zitten.

Spreek bij voorkeur buiten af of zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waarin je afspreekt.

– Zit je in een gemengde groep en ben je zelf nog niet gevaccineerd, doe dan uit hoffelijkheid een zelftest.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier