De vijf grootste verkeersuitdagingen in 2023

Er ligt nog heel wat werk op de plank om verkeer en mobiliteit in Vlaanderen veiliger en beter te maken. Naar aanleiding van het nieuwe jaar polsten we bij Stef Willems van verkeersinstituut Vias naar de vijf grootste uitdagingen voor weggebruikers én beleidsmakers.

1. Wat is de impact van elektrische wagens?

“Een ‘studie’ van Axa Zwitserland enkele maanden geleden stelde dat elektrische wagens 50 procent vaker betrokken zouden zijn bij ongevallen dan niet-elektrische wagens. Dat verhaal bleek achteraf niet te kloppen. Het is afwachten of elektrische wagens in 2023 volledig zullen doorbreken en welke impact dat zal hebben op de verkeersveiligheid. Hoe rijden mensen met zulke voertuigen? Wat is de exacte impact van de zwaardere massa en het acceleratievermogen van elektrische voertuigen? Hoe gaan we de uitdaging aan om voldoende laadinfrastructuur te voorzien, waarvan bijvoorbeeld de laadkabels de andere weggebruikers niet storen?”

2. Hoe doen we het aantal ongevallen met e-steps dalen?

“Ondanks de nieuwe regelgeving rond e-steps die in juli van kracht ging, is het aantal ongevallen met e-steps in 2022 fors gestegen ten opzichte van 2021. In de eerste negen maanden van 2022 ging het al over 1.305 ongevallen met gewonden of doden, ten opzichte van 698 in dezelfde periode in 2021. We moeten deze nieuwe vormen van mobiliteit goed omkaderen en gebruikers uitleggen dat het niet om speelgoed gaat, maar om een vervoersmiddel. We moeten hen ook aansporen om aan beschermingsmateriaal te denken.”

3. Hoe verbeteren we ons openbaar vervoer?

“Het openbaar vervoer blijft de veiligste manier van reizen. Na de coronapandemie zijn de reizigers nog niet allemaal teruggekeerd naar de trein of de bus. Sommige mensen zijn overgestapt naar de elektrische fiets of speedpedelec, maar in combinatie met telewerk wordt er ook opnieuw voor de wagen gekozen. Hoe verleiden we de mensen terug naar het openbaar vervoer? Als we op termijn onvermijdelijk naar een systeem van rekeningrijden gaan, zal het openbaar vervoer efficiënt en voldoende in aanbod voorhanden moeten zijn. Betrouwbaarheid is daarbij essentieel.”

4. Hoe kunnen we de pakkans vergroten?

“De technologie bestaat om bestuurders te betrappen die gebruikmaken van een gsm in de wagen. Het blijft wel de politieman die op basis van de foto’s beslist of het al dan niet om een overtreding gaat. In de loop van dit jaar zal een tweede proefproject met deze technologie in ons land gebeuren. Het is trouwens niet de bedoeling om dergelijke camera’s overal aan te sluiten op het bestaande ANPR-cameranetwerk, maar ze kunnen wel bijvoorbeeld tijdelijk op ongevalsgevoelige zones of aan wegenwerken geïnstalleerd worden. We hopen dat deze technologie snel haar intrede kan doen.”

5. Hoe kunnen we (oudere) fietsers nog beter beschermen?

“Het aantal fietsongevallen stijgt jaar na jaar. In de eerste negen maanden van 2022 zagen we een stijging van het aantal ongevallen met elektrische fietsen met 40 procent. Met een steeds ouder wordende bevolking, die zich almaar vaker met elektrische fietsen verplaatst, is het belangrijk dat het beleid hierop inspeelt. Uiteraard is een goede en verbeterde fietsinfrastructuur belangrijk, maar die infrastructuur aanpassen lukt niet op een-twee-drie. Daarom is extra vorming voor mensen die voor het eerst met een elektrische fiets gaan rijden belangrijk. We moeten ook blijven wijzen op het belang om jezelf te beschermen met een fietshelm.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier