© Christophe De Muynck

Gerolf Annemans (Vlaams Belang): “Neen, de uitspraken van Dewinter helpen ons niet vooruit”

“Geloof me maar: wij zullen ons als een deftige partij gedragen.” Aan het woord is Gerolf Annemans, de grijze eminentie van Vlaams Belang. Hij blikt vooruit op zijn allerlaatste campagne en droomt van een Nederlands scenario in Vlaanderen. De condooms van Dewinter en de Chinese capriolen brengen hem niet van zijn stuk. Hij waarschuwt wel voor de ‘omvolking’ die volgens hem bezig is in Europa …

Gerolf Annemans heeft zelf aangegeven dat hij niet voor de derde keer de Europese lijst wou trekken. “Het is tijd voor de nieuwe generatie. Anders zou ik mezelf verloochenen. Als ik op iets fier ben, dan is het dat ik altijd kansen heb gegeven aan jonge mensen. Was mijn generatie blijven vastklampen aan de macht, dan zou mijn partij niet meer bestaan.”

De 65-jarige Antwerpenaar, die intussen al tien jaar in het Europees halfrond zetelt, gaat wel op de derde plaats staan – een verkiesbare plaats. Op vraag van voorzitter Tom Van Grieken. “Dus als de kiezer het wil, ga ik mijn ervaring nog één keer inzetten. Daarna zal ik meer dan veertig jaar parlementslid zijn. Dan ben je een dinosaurus. (lacht) Maar vergis u niet: ik heb er nog veel zin in. We staan óók in Europa voor historische verkiezingen. Straks wordt er beslist hoeveel autonomie de lidstaten nog overhouden.”

Wat is vandaag de visie van uw partij op de Europese Unie? Wil u erin blijven of eruitstappen?

“Erin blijven. Maar wij willen wel het verdrag wijzigen. Wij pleiten voor een Europa à la carte, waarbij lidstaten zelf kunnen beslissen op welke domeinen ze samenwerken en welke niet. Vandaag is de Unie een bijna religieuze machine die de lidstaten open grenzen en zelfs een woke- en een klimaatagenda oplegt. Daar willen wij komaf mee maken. De lidstaten moeten hun vrijheid terugkrijgen.”

Uw Nederlandse bondgenoot Geert Wilders wil eruitstappen.

“Wij niet, maar uiteraard respecteren wij zijn mening. Wij denken dat Europese samenwerking voor een exportland als Vlaanderen ook grote voordelen biedt. Maar ik zie het niet meteen gebeuren dat Nederland eruitstapt, hoor.”

Uw Franse bondgenoot Marine Le Pen wil de ene keer eruit en de andere keer erin. Is het eens geen tijd dat de radicaal-rechtse partijen een helder standpunt innemen? Of bent u bang voor de kiezer?

(fel) “Zeker niet. Wij maken allemaal deel uit van de Europese fractie Identiteit en Democratie. Het ligt in de geest van deze fractie dat elke partij zelf bepaalt of ze in de Unie wil blijven of niet. Wij gaan geen standpunten opdringen. Marine Le Pen kan straks president van Frankrijk worden. Zij zit dus in een andere positie dan twintig jaar geleden. Is het dan zo vreemd dat ook haar standpunten evolueren?”

Is Vlaams Belang wel eerlijk met de kiezer? Als u uw migratiestop wil uitvoeren, dan moet u uit de EU stappen. Waarom zegt u dat niet luidop?

(windt zich op) “Omdat dat niet onze mening is. Wij willen een zogenaamde opt-out voor migratie, zodat we geen migratiewetgeving opgelegd krijgen. Ook Denemarken heeft dat kunnen bekomen. Dat wordt straks onze strijd. Wordt dat makkelijk? Neen, dat wordt zelfs een harde strijd. Maar we zijn daar niet bang voor. Als je blijft zeggen dat je niets kan veranderen, dan doe je beter niet aan politiek.”

Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni had haar kiezers beloofd dat ze de illegale migratie zou verminderen, maar het omgekeerde is realiteit. Zou het niet kunnen dat migratie toch niet zo makkelijk op te lossen is als de radicale partijen beweren?

“Dat is niet de conclusie die ik daaruit trek. Wij blijven bij onze belofte aan de kiezer dat wij de migratie zullen verminderen. Ik ga wel akkoord dat Meloni voorlopig ontgoochelt, maar het is te vroeg om haar regering af te vallen.”

Hoe kijkt u naar de omvolkingstheorie? Denkt u ook, zoals veel partijgenoten, dat de Europese elite doelbewust migratie inzet om de bevolking te vervangen?

(wikt zijn woorden) “Ik weet dat die term vroeger door de nazi’s gebruikt werd. Maar ik ga daarom niet wegkijken van de realiteit. Dat is dus geen vieze theorie voor mij. Méér migratie staat wel degelijk bovenaan de agenda van de EU. Men wil 50 miljoen migranten tegen 2030. Dat komt voort uit het verlangen van de globalistische elite om het geboortetekort te compenseren, maar ook om onze cultuur en identiteit te vernietigen. De massale immigratie van de voorbije jaren is het bewijs dat men daar ook effectief op een industriële en blinde manier mee bezig is.”

“Dit Vlaams Belang is eindelijk de partij die ik altijd gewild heb”

Wat heeft de elite erbij te winnen dat onze cultuur verdwijnt?

“De globalistische elite wil controle over de bevolking. Al wat ze niet kan controleren, zoals cultuur en identiteit, wil ze vernietigen. De elite zou liefst willen dat wij allemaal één taal spreken en in één richting marcheren. En wie niet luistert, moet uitgeschakeld worden. Via de smartphone kan dat allemaal gecontroleerd worden. Het gaat dus ook over onze vrijheid.”

En dus halen ze massaal migranten, veelal moslims, naar hier?

“Men lijkt inderdaad een voorkeur te hebben voor moslims. Dat is misschien omdat de confrontatie met onze cultuur dan het grootst is? Nu, dat zijn gissingen.”

Zijn moslims dan zo gemakkelijk onder de knoet te houden?

(grijnst) “Neen, uiteraard niet. Maar nu stelt u de vragen wel op een héél polemische manier.”

Dat kan, maar vindt u deze theorie toch niet een beetje gek klinken?

“De omvolkingstheorie is hoogstens een beetje vreemd, omdat niemand erover durft te spreken. Maar het is niet gek: het is bezig. Ik zou het bredere plaatje niet onderschatten, hoor. Er is een elite aan de macht die massaal migratie organiseert en die beweert dat daar niets aan te doen is. Dat is ook de visie van de meerderheid in het Europees Parlement. Wij willen daar iets aan veranderen.”

© Christophe De Muynck

Laat ons eens naar eigen land kijken. Was u verrast dat N-VA-minister Matthias Diependaele deze week de deur dichtdeed voor een coalitie met uw partij?

“Neen. Diependaele toont zich een brave apparatsjik, maar binnenkort zal hij een man van het verleden zijn. Dat geldt trouwens ook voor Johan Van Overtveldt die nu naar de eurofiele fractie van Macron lonkt. Dat is toch te gek voor woorden? Gelukkig is er een nieuwe en dynamische N-VA-generatie op komst die wel openstaat voor samenwerking en niet bezig is met zulke machtsspelletjes.”

Dat is de lange termijn. Is er een scenario denkbaar waarbij u straks na de verkiezingen in de Vlaamse regering komt?

“Jawel, het Nederlands scenario. Wij moeten zo dominant worden dat de andere partijen geen neen meer kunnen zeggen. Ik kijk trouwens niet alleen naar N-VA. In Nederland zijn er verschillende partijen die aan tafel gaan met Geert Wilders. Dat is tenminste respect tonen voor de democratie. Het is tijd dat dat ook hier gebeurt. Omgekeerd zullen wij bewijzen dat wij redelijke mensen zijn met een realistisch programma. Geloof me maar: wij zullen ons als een deftige en verantwoordelijke partij gedragen. Dat doen we trouwens nu al. Elk voorstel dat we lanceren, is haalbaar. Ik ga meer zeggen: dit Vlaams Belang is eindelijk de partij die ik altijd gewild heb. Ik zou dus niet weten waarom de anderen ons nog zouden uitsluiten.”

Omdat een boegbeeld zoals Filip Dewinter in Humo zegt dat een pak condooms in Afrika betekent dat er hier binnen twintig jaar tien criminelen minder zullen zijn. Of vindt u dat een deftige uitspraak?

(zucht) “Neen, dat is vooral stoere machopraat van mijn kameraad. Ik ga daar twee dingen over zeggen. Eén: ik ben niet blij met zulke uitspraken. Deze helpen ons niet vooruit. Ik ben intussen gelouterd genoeg om dit publiekelijk te mogen zeggen. Filip weet dat ook. (benadrukt) Maar twee: dat andere partijen deze uitspraak aangrijpen om het hele programma en het hele team van mijn partij onderuit te halen, vind ik eveneens onaanvaardbaar. Het moet vandaag niet gaan over de uitspraken van Filip, maar over de echte voorstellen van mijn partij.”

In Nederland is Wilders bereid om drie belangrijke kiesbeloftes, waaronder het koran- en moskeeverbod, in de koelkast te stoppen in ruil voor regeringsdeelname. Wat vindt u daarvan?

“Dat Geert compromissen wil sluiten, is toch niet wonderbaarlijk? Dat is zelfs de normale gang van zaken. Je stopt iets in de koelkast om iets anders te bekomen. Ook wij zullen dat doen. Het is aan Geert zelf om te bepalen wat het meest essentieel is. Ik ga mij daar niet mee bemoeien. Ik hoop vooral dat we binnenkort kunnen spreken over minister-president Geert Wilders. Dat zou ook onze partij een boost geven.”

Maar dus ook uw partij zal niet doen wat ze belooft?

“Wij gaan belangrijke beloftes realiseren, maar dat kan betekenen dat andere beloftes even in de koelkast moeten. Elke politicus moet op zo’n moment de afweging maken wat essentieel is en wat niet. Wilders heeft de verkiezingen gewonnen op sociaaleconomische thema’s. Ik kan me dus voorstellen dat deze vandaag voorrang krijgen op het koranverbod. Dat is geen verraad aan zijn kiezers, integendeel. Hij zal deliveren, wees maar zeker. En wij ook.”

“Het regeerakkoord moet een stappenplan bevatten richting Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is essentieel voor ons”

Wat is voor uw partij essentieel? Zou u bereid zijn in een Vlaamse regering te stappen zonder afspraken over Vlaamse onafhankelijkheid?

(resoluut) “Neen. Wij gaan niet op dag één de onafhankelijkheid uitroepen, maar het regeerakkoord moet wel een stappenplan en een kalender in die richting bevatten. Dat is essentieel voor ons. Er moet een intentieverklaring komen die de Franstaligen duidelijk maakt dat wij ermee ophouden. Dat het einde van België eraan komt. Vervolgens kunnen we onderhandelen over de boedelscheiding. Dat wordt dus een langzaam, maar zeker proces.”

Blijft de vraag of u N-VA-voorzitter Bart De Wever hiervan overtuigd krijgt. U zal hem nodig hebben.

(fijntjes) “Of diegene die hem vervangt, als hij te koppig blijft. Als N-VA straks verliest en wij worden de grootste, zal de druk groeien. Als De Wever dan nog altijd neen blijft zeggen, zal de nieuwe generatie hem aan de kant schuiven. (even stil) Weet u: De Wever en ik kennen elkaar al lang. Wij hebben altijd een goede persoonlijke relatie gehad. Er is één iets dat ik hem écht verwijt en dat is dat hij onze gezamenlijke Vlaamse strijd heeft vergiftigd met woorden zoals chaos en revolutie. Hij neemt die woorden bewust in de mond om mijn partij stokken in de wielen te steken. Ik neem hem dat kwalijk en hij weet dat ook.”

Vreest u niet dat ‘China-gate’ aan uw partij zal blijven kleven?

“Neen. Ik denk dat de Vlaming maar al te goed beseft dat dit overtrokken wordt. Het is triestig wat er is gebeurd, maar onze voorzitter heeft Frank Creyelman meteen uit de partij gezet (Creyelman heeft jarenlang voor de Chinese inlichtingendiensten gewerkt, red.). Dat volstaat. Als je kijkt naar de track records van onze parlementsleden, dan zie je dat wij altijd heel kritisch zijn tegenover China.”

© Christophe De Muynck

Bent u nooit benaderd?

“Neen. Ik denk dat de Chinezen goed weten wie ze kunnen benaderen en wie niet. Al hebben ze met Creyelman toch een slechte investering gedaan. Dat is een man die zich graag belangrijker voordoet dan hij is.”

U hebt hem intern al eens een ‘Dewinter-dwerg’ genoemd.

(grijnst) “Ik heb in mijn leven al veel dingen gezegd en ik sluit ook niet uit dat dat ooit uit mijn mond is gekomen. Filip heeft ook zelf al aangegeven dat zij oude vrienden zijn. In ieder geval is Creyelman een dwerg naast een man als Dewinter.”

Ook Dewinter wordt genoemd in ‘China-gate’. Gelooft u dat hij alleen maar naïef is geweest?

“Onze voorzitter behoudt het vertrouwen in Filip, dus ik ook. (feller) Maar mag ik ook eens een ander punt maken? Waarom wordt er zo weinig gesproken over de Chinese connecties van onze Vlaamse regering? Waarom bestellen zij hun lijnbussen in China en niet bij Van Hool, wat een Vlaams bedrijf is? Ik kan zo nog voorbeelden geven. Dat is veel ernstiger dan wat Creyelman ooit heeft kunnen realiseren.”

Laatste vraag: wat gaat u doen in het onwaarschijnlijke geval dat u niet herverkozen raakt?

“Dan zal ik vooral een grootvader zijn die meer tijd kan vrijmaken voor zijn kleinkinderen. Ik zal hen met veel plezier meenemen naar de natuur, naar onze musea, enzovoort. Zoals ik vroeger met mijn kinderen gedaan heb. Ik zal geen gefrustreerd man zijn, hoor. Maar tegelijk ben ik nog niet klaar om te stoppen. Dat zeggen ook mijn vrouw en de mensen die mij goed kennen. Ik wil erbij zijn als er straks een historisch moment komt.”

© Christophe De Muynck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier