(foto Christophe De Muynck)

Jean-Marie Dedecker: “Theo Francken heeft een grote kans gemist om te zwijgen”

Jean-Marie Dedecker is weer helemaal alive and kicking. In zijn geval betekent dat: links en rechts enkele stevige mokerslagen uitdelen. Theo Francken en Queen Nikkolah zullen het geweten hebben. Pak er een koffie bij en zet u schrap, want de zilverrug van Middelkerke gaat nog één keer voor vuurwerk zorgen.

Zijn interviews doet hij liefst thuis, waar zijn Christine vanop de achtergrond, doch heel waakzaam, het gesprek kan volgen. Thuis, dat is zijn idyllische stekje aan de vaart in Slijpe, een deelgemeente van Middelkerke. Te midden van het groen en de vele vogels – Dedecker is een liefhebber, ondanks zijn imago. Drie jaar geleden zat ik hier ook, toen de ex-judocoach zijn afscheid van het parlement aankondigde. Omdat het een nutteloze stiel geworden was, zei hij. Maar zie: het kan verkeren. Twee maanden geleden werd de intussen 71-jarige Dedecker door de N-VA met grote trom gebombardeerd tot federaal lijsttrekker voor de kustprovincie.

Hebt u mij drie jaar geleden iets voorgelogen, meneer Dedecker?

“Maar neen. Ik meende elk woord. Wanneer was dat? Vlak na covid en de lange regeringsvorming. Het parlementair werk was nutteloos in die tijd. En de verre verplaatsing naar Brussel ben ik nog altijd beu. Je kan gelukkig al veel digitaal volgen.”

Wat is er dan veranderd voor u?

“Ik ben kwaad op de federale regering. Woedend, zeg maar. Deze regering speelt met onze welvaart. (kwaad) Allé, deze week zegt De Croo dat de kerncentrales twintig jaar langer open moeten blijven. Je moet verdorie maar durven, nadat je ze eerst allemaal wil sluiten. Die man moet opgesloten worden voor schuldig verzuim. (stil) Je ziet: ik drijf nog altijd op colère. Daarom kan ik niet stoppen. Maar ook Middelkerke speelt een rol. Als burgemeester heb je maar beter een poot in Brussel.”

Wat was de ultieme trigger om te kiezen voor N-VA? Uw zoon Dimitri wou een doorstart van LDD.

“Het veto van mijn vrouw tegen LDD en ook de laatste peiling. Ik zou in deze provincie wel een zetel behalen, maar de calvarietocht om ook elders sterke lijsten te vormen, zag ik niet meer zitten. En dan kwam het aanbod van N-VA om lijsttrekker te worden. An offer you can’t refuse. Tegen het lijstduwerschap had ik neen gezegd.”

Is dat ijdelheid?

(droog) “Elke politicus is ijdel. Wie gaat er met zijn kop op een affiche staan, als hij niet ijdel is? Maar als lijsttrekker kan je echt wegen. Het had dus niets te maken met die hele Lachaert-historie.”

Egbert Lachaert ontkent formeel dat hij wou overstappen naar LDD.

“Hij wou wél overstappen. Hij heeft mij dat klaar en duidelijk gezegd in het bijzijn van anderen. Hij moet dat niet afliegen. Ik ga wel akkoord dat het jammer is dat al die dingen naar buiten zijn gekomen. Dat komt niet van mij. Ik heb dat ook gezegd aan mijn zoon. Je moet in de politiek dingen kunnen zeggen in vertrouwen. Anders zal niemand meer met je willen praten.”

U staat niet altijd op de lijn van N-VA. Bent u dan wel geloofwaardig als lijsttrekker?

(fel) “Ja, natuurlijk. Ik blijf zetelen als onafhankelijke, dus ik kan mijn gedacht blijven zeggen. Jullie zouden dat moeten toejuichen, of wil je dat alle lijsttrekkers papegaaien zijn? Weet je wat ongeloofwaardig zou zijn? Dat ik morgen dingen ga zeggen waar ik niet achter sta. Ik sta voor negentig procent op dezelfde lijn als N-VA. Waarover niet? Over het cordon: dat is het belangrijkste. Ik vind dat Vlaams Belang moet kunnen besturen, zeker als ze de grootste worden.”

“Ik word kwaad van al die mensen die Zuhal demoniseren. Wat moet zij doen? Zij zit gekneld tussen twee extremen”

Heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever u niet gevraagd om wat voorzichtiger te zijn?

“Neen. Hij weet ook dat ik niet zou luisteren.”

Laten we de proef op de som nemen. Gaat u het stikstofakkoord van Zuhal Demir verdedigen bij de boeren?

“Grotendeels wel, ja. Dat dit dossier zo lang aansleept, hebben we te danken aan de CD&V en de Boerenbond die nooit iets gedaan hebben. Het zijn trouwens de vorige regeringen die gezegd hebben dat we stikstof als basis zouden nemen voor onze natuur. Demir moet de shit van het verleden oplossen: dát zal ik de boeren zeggen.”

Maar doet ze dat goed? Vlaams Belang noemt het akkoord groene waanzin.

(windt zich op) “Je gaat mij hier niets doen zeggen dat ik niet wil, hoor. Is het een ideaal akkoord? Neen, maar voor een ideaal akkoord zijn we te laat. Ik word echt kwaad van al die mensen die Zuhal demoniseren. Wat moet zij doen? Zij zit gekneld tussen twee extremen: enerzijds de Boerenbond en anderzijds de natuurzeloten van het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos, red.). En tóch zoekt ze naar oplossingen. Zuhal is een passionaria en ik heb haar graag. Ik ga daarom niet altijd akkoord met haar, maar dat hoeft ook niet. Ik ben tegen het nieuwe windmolendecreet en zij weet dat. Ze willen hier straks mijn achterland volzetten met 88 windmolens. Dat is groene waanzin. Ik ga daarvoor naar de Raad van State.”

(foto Christophe De Muynck)
(foto Christophe De Muynck)

Heeft de wateroverlast in de Westhoek, hier vlakbij, uw visie op de klimaatverandering niet veranderd?

“Neen, waarom zou het? Ik ben geen negationist, hè. Ik geloof dat het klimaat aan het veranderen is. Het enige verschil is: ik ben daar niet bang van. Adaptatie, mijn vriend! (op dreef) Ik zal je eens meenemen naar onze zeedijk: die is de modernste van heel West-Europa. Wij zijn nu al gewapend tegen de verhoging van de zeespiegel. We hebben zelfs kunstmatige duinen aangelegd. Maar ik erger mij aan al dat doemdenken, alsof de wereld gaat vergaan. Als het te lang droog is, voorspellen ze dat het hier een Sahara zal worden. Alles is tegenwoordig een ramp.”

Dat is makkelijk gezegd voor u, maar daar hebben de geëvacueerde mensen uit de Westhoek weinig boodschap aan.

“Maar ook dat kan je voorkomen. Helaas is adaptatie hier nooit bespreekbaar. De IJzer: bagger die uit, gooi het slijk op de berm en maak daar een dijk van. Maar dat mag niet van natuurverenigingen. De Ganzepoot in Nieuwpoort (een sluizencomplex, red.): zet daar een Archimedesschroef op (een grote pomp, red.). Maar ook dat mag niet, want dat is beschermd erfgoed. Er is geen waterprobleem, wij creëren dit zelf. Omdat we geen beleid voeren. Zeventig procent van de regen gaat direct naar de zee. En waarom? Omdat de boeren hun land gedraineerd hebben voor een extra oogst. Maar wie durft er deze ongemakkelijke waarheid te vertellen?”

Wil u deze oogst dan afpakken?

(fel) “Dat zeg ik niet. Jij bent aan het veralgemenen. Je moet enkele dingen anders doen. Laat de boeren zelf waterbekkens aanleggen. Vandaag mag dat niet. Of maak een tweede Blankaartbekken. Dat mag hier in Middelkerke: ik zal wel zorgen voor grond. Ik ben die bangmakerij zo beu. Wij zijn alles aan het verpesten voor die klimaatreligie. Overal moeten er windmolens komen, maar over CO2-vrije kernenergie mag er niet gesproken worden. Dat is toch van God los?”

Over angst gesproken, wie komt er hier volgende week langs? Sinterklaas of Queen Nikkolah?

“Wie denk je? De Sint heeft hier vorige week zijn intrede al gemaakt. Met échte zwarte pieten, geen afgebleekte. Ik vind heel dat Nikkolah-gedoe een echte schande. De Sint is van ons, punt. Blijf daar af! Men moet stoppen met voortdurend onze eigen cultuur uit te dagen en te demoniseren.”

Wie is ‘men’?

“De woke-brigade. De linkse kerk. Eerst willen ze een bleke zwarte piet en nu willen ze van de Sint een zwarte vrouw maken. Jongens, toch. Dat ergert mij. En mij niet alleen. Dat zorgt voor grote woede onder de bevolking. Je hebt in Nederland al gezien tot wat dat leidt en je zal dat ook hier zien. Ook daarom wil ik mij nog eens smijten: om te voorkomen dat Vlaams Belang met alle stemmen wegloopt.”

Dat woke even onverdraagzaam is als extreemrechts, zei Conner Rousseau (Vooruit) eens.

(fijntjes) “Dat was zijn enige verstandige uitspraak. Ik ga meer zeggen: woke is nóg erger dan extreemrechts. En weet je waarom? Omdat wokers het ook mogen zeggen in de media, terwijl extreemrechts alleen maar in de marge kan roepen. Woke krijgt overal een podium en als je hen geen podium geeft, dan ben je een racist.”

Was u blij met de overwinning van Geert Wilders in Nederland?

“Neen, omdat Wilders geen oplossingen heeft. In die zin is hij te vergelijken met Filip Dewinter. Zij zijn te extreem. Ik ben daarom benieuwd wat de regeringsvorming daar zal brengen. Wat zal hij doen? Als hij te veel inbindt, dan verliest hij een deel van zijn opstandige publiek. Als hij mee bestuurt, dan wordt hij ook zelf deel van het establishment. Dat is trouwens waarom ik al veel langer vind dat Vlaams Belang een kans had moeten krijgen in de regering. Dan zouden we weten wat ze echt waard zijn en zouden ze nu niet staan roepen aan de zijlijn.

Dus u vindt dat N-VA een coalitie met Vlaams Belang moet vormen, als jullie samen een meerderheid hebben?

“Dat is aan de N-VA zelf om te beslissen. Maar ik vind inderdaad dat je de wil van de kiezer moet respecteren. Als Vlaams Belang de verkiezingen wint, dan moeten zij een kans krijgen. Natuurlijk moet je bekijken of de programma’s samengaan. Wie is bereid om wat in te slikken? Over migratie kan ik grotendeels akkoord gaan met Vlaams Belang. We moeten veel strenger worden: de deur moet dicht. Het sociaaleconomische is iets anders: net zoals Wilders is Vlaams Belang te links daarin.”

Laat ons eens naar een ander heet hangijzer kijken. Vindt u dat Israël te ver gaat in zijn reactie op de terreur van Hamas?

“Ja, absoluut. Israël is aan een etnische zuivering bezig. Hoe kunnen wij in godsnaam toestaan dat er daar in Gaza 5.000 kinderen worden gebombardeerd en uitgehongerd? Dat er daar kinderen dood liggen in de couveuses? Ik ben dikwijls in Gaza geweest: ik noem dat de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Dat is ook waarom ik zo begaan ben met die mensen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe zij behandeld worden door Israël. Ik kan dat onrecht niet vergeten.”

“Als ik in Gaza was geboren en opgegroeid, dan zou ik ook een terrorist geworden zijn”

Vindt u de daden van Hamas dan te rechtvaardigen?

“Neen. Die aanval was crapuleus. Je kan dat niet goedpraten. Maar ik bekijk dit niet zwart-wit. Wist je dat Hamas ooit ontstaan is met de hulp van Israël? Zij wilden Hamas oprichten als tegenwicht voor Al Fatah, de beweging van Yasser Arafat. Maar vandaag is Hamas een terroristische bende geworden. (even stil) De onmacht die ik gevoeld heb toen ik in Gaza was … Zoals ik in 2002 al eens zei op televisie: als ik daar was geboren en opgegroeid, dan zou ik ook een terrorist geworden zijn.”

Dat staat loodrecht op de visie van N-VA-ers zoals Theo Francken en Michael Freilich. Hebt u hier dikwijls woorden over?

“Neen, want zij weten dat ze hierover niet moeten beginnen. Ik heb Freilich eens uitgenodigd om samen naar Gaza te gaan. Hij wou niet.”

Wat dacht u van het interview van Francken op de Israëlische televisie?

“Theo is een vriend, maar hij heeft daar een grote kans gemist om te zwijgen. Dat is absoluut zo. Hij zit natuurlijk in die bubbel van de Amerikanen, van de NAVO. Hij is ook ondervoorzitter van het NAVO-parlement. Hij kan dat conflict niet meer vanop een afstand bekijken. Ik wel. De Palestijnen betalen het gelag voor wat de Duitsers de Joden hebben aangedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar als je ook maar iets van kritiek durft te geven op Israël, dan word je een antisemiet genoemd. Dat is een containerbegrip geworden, net zoals racist.”

Volgens Francken wordt antisemitisme niet hard genoeg aangepakt.

“Er is geen plek die beter bewaakt wordt dan de Joodse wijk in Antwerpen. Ik wil wel geloven dat er meer antisemitisme is, maar dat ligt niet aan ons, maar aan de import van de islam. Laat ons trouwens maar eerlijk zijn: waarom hebben wij minder sympathie voor de Palestijnen? Omdat het islamieten zijn, hè. Ik ben ook niet voor de islam. Ik vind dat een achterlijke godsdienst. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier de gruwelijke behandeling van de Palestijnen.”

Ik moet toegeven: u zegt nog altijd uw gedacht.

(grijnst)

Laatste ding: wanneer zal u tijd vinden om walvissen te spotten?

“Ah, dat is mijn ultieme droom. Maar het komt er maar niet van. Liefst van al zou ik naar de Zuidpool gaan, maar dan ben je al snel een maand kwijt. Dat is moeilijk te combineren met de politiek. Gelukkig ben ik van plan om honderd jaar te worden. (kijkt naar zijn vrouw) We gaan dat toch eens moeten doen, hè. Het gevaar bestaat dat ik eerder het volume van een walvis zal hebben dan dat wij een walvis zien.”

Wacht maar niet te lang, want met al die windmolenparken en drijvende zonnepanelen is er straks geen plek meer voor hen.

“Breek me de bek niet open. Voor één keer heb je gelijk.” (lacht)

(foto Christophe De Muynck)
(foto Christophe De Muynck)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier