Tom Van Grieken (Vlaams Belang) doet zijn fundamenten uit de doeken: “Zelfhaat is een groter gevaar dan de islamisering”

BRUSSEL Een nationalistische partij, niet links, niet rechts, wél radicaal: dat is hoe Tom Van Grieken Vlaams Belang in de markt zet. Wij hebben een stevig gesprek over fiere Vlamingen en Vlaamse mietjes, toiletten voor reptielen en de nood aan porno.

“Ik geloof niet in de klassieke opdeling tussen links en rechts”, aldus Van Grieken. “Dat is iets van de vorige eeuw. Het socialisme én het kapitalisme hebben daarin hun falen bewezen. Het model van links betekent open grenzen en open sociale zekerheid. Dat is onbetaalbaar. Het model van rechts betekent óók open grenzen en een afgezwakte sociale zekerheid. Dat vind ik onaanvaardbaar. Wij verkiezen een derde model: gesloten grenzen en een sterke sociale zekerheid.”

Vlaams Belang is de opvolger van het in 2004 voor racisme veroordeelde Vlaams Blok. Na de zware verkiezingsnederlaag van 2014 nam Tom Van Grieken de voorzittersfakkel over. De toen amper 28-jarige Antwerpenaar veranderde de stijl,- iets salonfähiger,- maar níet de fundamenten. Vlaams Belang blijft hameren op Vlaamse onafhankelijkheid en een hard migratiebeleid. “Wij zijn een radicale, nationalistische partij. Volgens mij is de fundamentele breuklijn in de samenleving die tussen nationalisten en globalisten. Of beter uitgedrukt: de verliezers van de globalisering versus de winnaars. De winnaars: dat zijn de Bart Somers’en en de Kristof Calvo’s. Die zijn hoogopgeleid, meertalig en wereldburger. Zij vinden open grenzen uiteraard geweldig, want zij kúnnen wereldreizen maken. Zij hebben dat geluk.”

Bent u een verliezer?

Neen. Ik behoor tot de winnaars. Ik besef dat. Maar ik probeer vanuit mijn bevoorrechte positie de verliezers te verdedigen. De verliezers: dat zijn de arbeiders van Ford Genk die hun fabriek in Turkije zien verrijzen, de truckchauffeurs die slachtoffers zijn van sociale dumping, de gepensioneerden die hun wijk zien vervreemden. Die mensen vinden een houvast in identiteit en traditie. Weet u wat volgens mij het grootste gevaar is voor onze samenleving, groter dan de islamisering? Onze ongelooflijke zelfhaat. Alles wat van ons is, moet belachelijk gemaakt worden. Ik doe daar niet aan mee.

U moet jaloers zijn op die vele moslims die wel fier zijn op hun cultuur?

(fijntjes) Ik ben jaloers op álle volkeren die trots hun identiteit uitdragen. De Vlaming doet dat veel te weinig. Onze politieke elite verfoeit élk Vlaams gebruik.

Kan u verwachten dat nieuwkomers onze normen en waarden respecteren als we dat zelf niet doen?

U hebt daar een punt. We moeten onszelf respecteren, vooraleer anderen ons gaan respecteren. Daarom pleiten wij voor burgerdienst en legerdienst. Daarom is onderwijs zo belangrijk.

Dat derde model van u, is dat geen cocktail van nationalisme en socialisme?

(grijnst) Neen, toch niet. Nationalisme betekent voor mij ‘liefde voor het eigene’. Vergelijk dat met een moeder die van haar kind houdt. Je wil dat kind beschermen. Een nationalist wil zijn volk beschermen. Maar een moeder weet ook dat haar kind gebreken heeft. Dat geldt ook voor een samenleving. Om die gebreken aan te pakken, zijn maatregelen nodig, soms socialistische, soms liberale. Wij zijn niet dogmatisch op dat vlak.

Waarom wil u een onafhankelijk Vlaanderen?

Wij geloven dat er zoiets bestaat als een volk. Een individu staat nooit alleen. Volkeren horen zelfbeschikkingsrecht te hebben, een eigen staat. Dat geldt voor Catalanen, Schotten, Palestijnen, en ook Vlamingen. Helaas kan dit debat onmogelijk gevoerd worden met de winnaars van de globalisering, want zij geloven níet dat er iets kan bestaan zoals een volk.

Waarom zijn die Vlamingen dat volk, en niet de Belgen?

Een volk exact definiëren, is gevaarlijk. Ik ga niet beginnen over bloedlijnen. Dát is nationaalsocialisme, en daar heb ik niets mee te maken. (denkt na) Kan u zeggen wat liefde is? Neen, niemand kan dat, en toch bestaat liefde. Hetzelfde voor een volk. Veel aspecten maken dat: taal, cultuur, geschiedenis, geografie. Maar die checklist zal nooit waterdicht zijn.

Speelt romantiek een rol?

Jawel. Zie de Guldensporenslag van 1302. Dat maakt deel uit van de Vlaamse identiteit, maar is uiteraard geromantiseerd. En waarom niet? Romantiek en nationalisme klitten aan elkaar vast. Het is niet toevallig dat beide stromingen gelijktijdig opgang vonden in de negentiende eeuw. Ik ben ook een romanticus.

Moet Vlaanderen dan niet fusioneren met Nederland?

Wij voelen ons zeker verwant met Nederland. Daarom zetten wij ook een prinsenvlag op ons podium. Maar ik ga niet pleiten voor één land. Een nauwe samenwerking zou al heel goed zijn.

Kan iedereen in uw Vlaanderen wonen?

Wij pleiten voor een migratiestop, omdat de absorptiekracht bereikt is. Dat is één zaak. Maar wie hier woont, en Vlaming wíl zijn, mag hier blijven wonen. Wie criminele feiten pleegt, profiteert van onze sociale zekerheid of een extreme vorm van de islam aanhangt, moet terug. Dat geldt voor iedereen met de dubbele nationaliteit.

Vindt u diversiteit een verrijking?

Dat is niet noodzakelijk zo, maar dat kan wel. Ik ben geen fundamentalist op dat vlak. Wie gelooft dat een samenleving mono-etnisch kan zijn, die dwaalt. Een samenleving heeft wél een leidcultuur nodig, met normen en waarden. Ik geloof niet in een multiculturele samenleving. Dat werkt niet.

Is de islam verboden in uw ideale Vlaanderen?

(blaast) Ik ga niet verbieden, maar ik zou liever geen islam zien. Ik zie de islam als een ideologie, niet als een religie. Ik ga niet aan cultuurrelativisme doen: culturen zijn niet gelijkwaardig. Als ik dat zou beweren, zou ik het kannibalisme op dezelfde voet plaatsen als de Franse eetcultuur. Veel aspecten van de islam zijn minderwaardig. De positie van de vrouw bijvoorbeeld. Veel moslims zien de Koran als het letterlijke woord van Allah, niet voor interpretatie vatbaar én vinden dat primeren boven de wetten van een land. Dat is problematisch. (feller) Wat een hypocrisie trouwens in dit debat. Als ik de paus een idioot zou noemen, zou geen haan kraaien. Maar zeg ik iets over de islam: ho, maar. Let wel: ik strijd tegen een ideologie, niet tegen mensen.

Is dat zo? In Ninove verspreidt uw boegbeeld Guy D’haeseleer een cartoon waarop vier allochtonen een oude man opzij duwen aan het OCMW. Wou u het systeem aanvallen, dan had daar de burgemeester moeten staan.

(blaast) Dat was een cartoon, hè. U gaat mijn beleid als nationaal voorzitter toch niet verengen tot die lokale cartoon?

Ik kan nog voorbeelden geven.

Ik snap uw punt, hoor. Mijn partij is ook niet foutloos. Maar ik vind het wél onze plicht om aan te klagen dat één op drie sociale woningen naar niet-Belgen gaat. En dat is inderdaad de fout van het systeem.

Uw overheid heeft ook autoritaire trekjes. Als ik mijn schepen of burgemeester geen hand wil geven, mag ik niet meer trouwen van u. Is dat niet verregaand?

Neen. Die politicus vertegenwoordigt de gemeenschap. Wie hier wil trouwen, moet respect opbrengen voor die gemeenschap, en dat betekent dus een hand geven. Dat is een kwestie van normen en waarden.

“Alles gaat tegenwoordig over gevoelens. Ik vind dat fel overdreven.”

 

Wat is de volgende stap? Geen witte sokken meer? Mijn vrouw vindt dat ook een kwestie van normen en waarden.

(lacht) Neen. Dat is niet de bedoeling. Dit voorstel balanceert inderdaad op het randje. (feller) Maar dat is het gevolg van die multiculturele samenleving, hè. Die vráágt om meer regels. Wij willen hiermee een signaal geven.

U wil ook de subsidies van de katholieke kerk afsnoepen. Als links dat zou voorstellen, zou u dan niet ‘weg met ons’ roepen?

(protesteert) Wat u zegt, klopt niet. Mijn partij wil alleen de erkenning, en dus de subsidies, van de islam intrekken. Het is wel zo dat ik in mijn boek (Toekomst in Eigen Handen, red) een stap verder ga. Ik vind dat burgers zélf moeten kunnen bepalen of een deel van hun belastinggeld naar religie mag gaan. Ik vind namelijk dat de Vlaamse kerk in slaap aan het sukkelen is. Dat is omdat ze aan het overheidsinfuus hangt. De Franse kerk is veel militanter. Dit voorstel staat wel los van investeringen in het religieus patrimonium. Daar zou ik nóóit aan tornen.

“Met die mensen komt Hitler terug”, is de eerste zin van uw boek, en een vaak gehoorde opmerking over uw partij. Wat is uw antwoord daarop?

Neen, wij gaan Hitler niet terugbrengen. (zucht) Wij krijgen die stempel van tegenstanders. Die hoeven dan geen inhoudelijk debat te voeren. Dat is makkelijk, hè.

In uw partij zitten wel mensen met nazistische sympathieën. Een Ilse Annemans die Hitler liket op sociale media, mag lid blijven. Een Katrina Langlet die de Hitlergroet brengt, wordt eruit gezet. Waar ligt de grens?

De procedure voor Ilse is afgerond. Dat betrof een oude post. Zij heeft spijt van die misstap én is afgemaakt door de media. Wij vinden dat voldoende als straf. De procedure voor Katrina is niet afgerond. Zij is voorlopig op non-actief gezet. Wat zij deed, was héél dom. Maar tot aan de verkiezingen heb ik andere katten te geselen.

Een Filip Dewinter die stelt dat niet de vergrijzing het probleem is, maar de verbruining, is dat racisme?

Daar is de obligatoire Dewinter-vraag. (lacht) Dat was een zeer ongelukkige uitspraak, maar ik noem dat géén racisme. Zeggen dat iemand met een bruine huidskleur geen pensioen verdient, dát zou racisme zijn. Hij heeft, weliswaar op een ongelukkige manier, willen duiden dat onze pensioenen onbetaalbaar worden door de migratiedruk.

Iets anders. Ik lees in uw programma geen woord over ethische thema’s.

Dat is omdat wij die wetgeving niet willen aanpassen. Ik vertel u geen groot geheim dat mijn partij intern verdeeld is over ethische thema’s. Élke partij is dat. Wij waren tot voor kort tegen abortus en euthanasie, maar leggen ons vandaag neer bij de bestaande wetgeving. Wij zeggen uiteraard neen tegen een versoepeling. Idem voor het homohuwelijk. Ik ga dat niet meer afschaffen. Ik ben wel voor het traditionele huwelijk. Alleen in de transgendergekte loop ik niet mee.

“Van mij mag iedereen porno kijken. Dat kan zelfs veel mensen goed doen, denk ik.

Gelooft u niet dat een man gevangen kan zitten in een vrouwenlichaam?

Ik geloof dat iemand dat op die manier kan ervaren. Van mij mogen zij zich ook laten ombouwen, maar niet op kosten van de gemeenschap. Minister Homans (N-VA) installeert overal transgendertoiletten. Sorry, maar dat vind ik belachelijk. Ik ken iemand die zich een reptiel voelt. Wat gaan we daarmee doen? Een ‘R’ toevoegen aan alle toiletten? De uitzondering mag niet de norm worden. Wij blijven op ethisch vlak een conservatieve partij.

“Wij zijn een samenleving van mietjes geworden”, zei u eens.

(knikt) Alles gaat tegenwoordig over gevoelens. In elk debat voelt wel iemand zich gekwetst. (zucht) Jongens, toch. Ik vind dat fel overdreven.

Veel conservatieven zijn tegen porno. U ook?

Neen. Die afkeer deel ik niet. Ik vind dat wel een boeiende discussie. Vroeger werd seks verzwegen. Was dat gezonder voor de samenleving? Ik twijfel daaraan. Van mij mag iedereen porno kijken. Dat kan zelfs veel mensen goed doen, denk ik. Maak daar nu alstublieft niet de titel van. Ons vader verslikt hem in zijn koffie. (lacht)

Welke drie maatregelen neemt u meteen als u de absolute meerderheid haalt?

1. We voeren een immigratiestop in voor tien jaar. De voorbije vier jaar zijn namelijk meer dan 500.000 immigranten naar ons land gekomen. Dat is twee keer de bevolkingsomvang van een stad als Gent. De combinatie van open grenzen en gulle uitkeringen zet onze sociale zekerheid onder loodzware druk. Men lost een probleem niet op door het probleem groter te maken. Toch is het dat wat opeenvolgende regeringen jaar na jaar doen, door honderdduizenden migranten binnen te laten. Wij gaan daarom voor immigratiestop van minstens tien jaar voor niet-Europese vreemdelingen.

2. We voeren een minimumpensioen in van 1.500 euro. We hebben de hoogste belastingdruk van Europa, maar krijgen daar de laagste pensioenen voor terug. Het gemiddeld pensioen bedraagt 1.200 euro per maand, terwijl de kost voor een asielzoeker oploopt tot 2.255 euro. Het Vlaams Belang wil het geld teruggeven aan zij die dit land en onze sociale zekerheid hebben opgebouwd. Als we besparen op immigratie, kunnen we een minimumpensioen garanderen van 1.500 euro na een volledige loopbaan van 40 jaar.

3. We verlagen de btw op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent. Energie is namelijk een basisvoorziening, geen luxeproduct. Toch lijkt de energiefactuur vandaag meer op een extra belastingbrief. Zeventig procent bestaat uit taksen en belastingheffingen. Het Vlaams Belang wil daarom de btw verlagen.

 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier