Wat moet je doen als je door ziekte niet kan gaan werken?

Als je als werknemer ziek bent heb je enkele verplichtingen tegenover je werkgever. Wat houden die precies in en wat gebeurt er als je je daar niet aan houdt?

Als je ziek bent moet je je werkgever daarvan dadelijk op de hoogte brengen. Je kan, tenzij er een andere regeling in het arbeidsreglement staat, kiezen hoe je dat doet. Hou er rekening mee dat je bij een discussie moet bewijzen dat je je werkgever effectief verwittigde. Je moet je werkgever daarnaast ook een medisch attest bezorgen als hij dat vraagt of als die verplichting in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst staat. Meestal moet je dat doen binnen de twee werkdagen.
Je moet ook je medewerking geven aan een controlearts die je werkgever kan sturen. Een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement kan je verplichten om je thuis (of op een opgegeven adres) ter beschikking te houden van een controlearts gedurende maximaal 4 opeenvolgende uren tussen 7 en 20 uur.
Hou je je niet aan al deze spelregels dan riskeer je je gewaarborgd loon te verliezen. Uitzonderlijk kan je werkgever je ook ontslaan om een dringende reden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier