Bijna 6 op 10 Vlamingen komt goede voornemens niet na

Heb je net als zoveel andere Vlamingen een waslijst goed voornemen geformuleerd: meer sporten, diëten, gezonder eten, een betere work-life balance… Jaarlijks verschijnt één van deze resoluties wel op het lijstje, maar houden we ze ook vol?

Running couple stretchingUit een onderzoek van de sportclub David Lloyd blijkt dat meer dan de helft van de Vlamingen die in 2016 het goede voornemen had opgesteld om meer te gaan sporten, dit heeft verbroken. Door een gebrek aan tijd en motivatie haken de meesten af, maar ook een druk gezins- en sociaal leven liggen aan de basis. Waarom is het zo moeilijk om sportvoornemens vol te houden en hoe zorgen we ervoor dat het dit jaar wel lukt?
Bijna 1 op 3 Vlamingen stelde vorig jaar een goed voornemen op om te gaan sporten. Vol goede moed startten ze aan het nieuwe jaar, maar al snel bleek dat bijna 6 op 10 Vlamingen deze resolutie niet heeft gerealiseerd (57,3%). Vrouwen gaven net iets vaker op dan mannen (59,6% vs. 54,8%) en vooral respondenten in de leeftijdscategorie 35-54 jaar hadden het moeilijk, want maar liefst 70% gaf er vroegtijdig de brui aan. Ook respondenten met kinderen (61,1%) bleken het moeilijker te hebben om vol te houden dan mensen zonder kinderen (53,4%).

46% van de Vlamingen heeft een gebrek aan tijd

Een belangrijke reden waarom de Vlaming niet tot sporten komt, is een duidelijk gebrek aan tijd. Bijna de helft van de Vlaming vindt het erg moeilijk om een vrij moment in zijn/haar agenda te vinden om te gaan sporten. In het algemeen zijn het vooral vrouwen en Vlamingen jonger dan 55 jaar die tijd tekort blijken te hebben. Daarbij valt het op dat de Vlamingen met kinderen het moeilijker hebben om tijd vrij te maken (52,8%), dan de Vlamingen zonder kinderen (39,3%). De Vlaming die niet genoeg tijd heeft geeft aan dat hij per week gemiddeld 5 uur te kort komt om te sporten.

Meer dan 1 op 4 is niet gemotiveerd

De twee meest voorkomende ‘excuses’ die de Vlaming geeft om niet vaker te sporten zijn: ‘te druk op het werk’ (26,9%) en ‘een gebrek aan motivatie’ (26,8%). Vooral mannen geven aan het te druk te hebben op het werk, bij vrouwen is het gebrek aan motivatie dan weer het hoogst. Bij de respondenten boven de 55 jaar is de reden ‘te druk op het werk’ significant lager dan bij de jongeren. Ook een druk gezinsleven of sociaal leven liggen aan de basis van het tijdsgebrek van de Vlaming. Opvallend is het verschil tussen respondenten mét en zonder kinderen: Vlamingen zonder kinderen schrijven vooral de reden ‘te druk op het werk’ toe (33,3%), Vlamingen met kinderen kunnen te weinig gaan sporten door hun druk gezinsleven (39,7%).

66 dagen op de tanden bijten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die goede voornemens dit jaar wel worden waargemaakt en niet na enkele dagen al in de vuilnisbak belanden? Volgens sportcoaches zijn de eerste 66 dagen cruciaal om sportvoornemens na te komen, maar ook de moeilijkste. Wanneer die mijlpaal éénmaal behaald is, kunnen we spreken van een soort routine en wordt het makkelijker om die gecreëerde gewoonte aan te houden.

Info: www.davidlloyd.be

(foto istock)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier