In de compromis kan je laten opnemen dat de bouwovertreding geregulariseerd moet zijn voor de verkoop effectief tot stand kan komen. © Getty Images/iStockphoto

Tips van de expert: Wat als je een huis met bouwovertreding koopt?

Daniel Buschman is voorzitter van CIB, het vastgoednetwerk. Regelmatig krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Ga je een woning kopen, dan zijn er heel wat zaken waarop je moet letten. Zo is het ook belangrijk om te weten of er al dan niet een bouwovertreding of bouwmisdrijf op de woning rust, want hier zijn een aantal gevolgen aan verbonden.

Er is sprake van een stedenbouwkundige overtreding als de reglementering van de ruimtelijke orde wordt geschonden. Dit kan het geval zijn als er geen vergunning is of als de toegekende vergunning niet wordt gerespecteerd. Het kan ook zijn dat de vergunning reeds vervallen is of dat de werken ingaan tegen een gewestplan of gemeentelijk bijzonder plan van aanleg (BPA).

Stedenbouwkundig uittreksel

Ga je een woning kopen, dan is het belangrijk om te weten of er een stedenbouwkundige overtreding op het pand rust. De verkoper is verplicht om je daarover te informeren. Hiervoor moet hij een stedenbouwkundig uittreksel afleveren waarin alle vergunningsaanvragen en de eventueel vastgestelde bouwovertredingen worden weergegeven.

Opschortende voorwaarde

Is er een bouwovertreding, dan is het nuttig om in het compromis een opschortende voorwaarde op te nemen waarin staat dat de koop enkel doorgaat in geval van regularisatie van de bouwovertreding.

Regulariseren

Stel je pas na de verkoop vast dat er een bouwovertreding op de woning rust, dan kan het zijn dat je als huidige eigenaar moet opdraaien voor deze overtreding. Een bouwovertreding is immers verbonden aan het goed zelf en gaat dus over van de ene op de andere eigenaar. Maar dit hoeft niet meteen een reden te zijn tot paniek. Je kan de overtreding nog laten regulariseren.

http://www.cib.beof contacteer je CIB-makelaar

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier