Vijf getuigenissen over de opgang van Charleroi-coach Karim Belhocine: “Zijn team straalt zijn over-mijn-lijk-mentaliteit uit”

Na 6 speeldagen staat Charleroi op kop met 5 punten voorsprong op Standard en 6 op Club Brugge. De vrees dat de opvolging van het monument Felice Mazzu voor Karim Belhocine een vergiftigd geschenk zou zijn, blijkt ongegrond: de Franse Algerijn doet nu00f3g beter dan zijn voorganger. Wat schuilt er achter zijn credo u2018geen woorden maar dadenu2019? Vijf getuigenissen.

u003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:more –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003C!–more–u003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:more –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cbu003Eu003C!– insert[belgaimage-166780024-full]–u003Eu003C/bu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003E u003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003EKarim Belhocine (42) groeit op in Vu00e9nissieux, een voorstad vannLyon, in een bescheiden Algerijns migrantengezin met negennkinderen. Hij verdient de kost als metserdiender, sloper ennbandwerker alvorens hij er eindelijk in slaagt zijn kinderdroom tenverwezenlijken: profvoetballer worden. Wanneer hij bij de Belgischentweedeklasser Virton terechtkomt, is hij al 27. Als verdedigendenmiddenvelder of centrale verdediger speelt hij daarna nog voor KVnKortrijk, Standard, Waasland-Beveren en AA Gent, waar hij in 2015nzijn spelerscarriu00e8re afsluit met een landstitel.u003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cstrongu003EPeter Balette, assistent-trainer AA Gent: u201cIk zag nietnmeteen een trainer in hemu201du003C/strongu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003EAls assistent-trainer maakte Peter Balette hem mee bij Standardnen bij AA Gent. u201cIk moet eerlijk zeggen: ik zag niet meteen eenntrainer in hemu201d, bekent hij. u201cIk dacht dat hij eerder in immobiliu00ebnnzou gaan, want daar sprak hij vaak over. En wanneer ik bij Standardneen trap- of passvorm gaf en daar kwamen wat moeilijke dingen bij,ndan ging hij altijd achteraan in de rij staan. Dan zei hij: u2018nu003Ciu003EPas moi, pas moi.u003C/iu003E u2019 Hij was de oudste speler maar deed nietngraag iets voor, hij keek eerst een beetje de kat uit de boom.nKarim is altijd u003Ciu003Emalinu003C/iu003E geweest. Slim.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu201cHij leefde en speelde altijd met de drive die hij nu ook alsntrainer laat zien, met een enorme wilskracht ennover-mijn-lijk-mentaliteit. Michy Batshuayi en Paul-Josu00e9 Mpokunzullen zich dat ook nog wel herinneren ( u003Ciu003Elachtu003C/iu003E ). Zij warenntoen nog lichtvoetige talentjes die pas uit de beloften kwamen ennwanneer we van die kleine partijen dedenu2026 olalau2026 dat was dan bal ofnbeenu2026 Ik heb geregeld moeten zeggen: u2018Rustig, Karim!u2019 Hij liet nietnmet zich sollen. Ook in Gent waren er veel die op training lievernbij hem ingedeeld waren dan bij de ploeg aan de overkant.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu201cIk zag hem ook niet meteen als trainer zo alles pico bellonvoorbereiden. Maar als ik zie waar hij nu staat, dan ben ik volnbewondering voor zijn evolutie. Gaandeweg pikte hij dat heel goednop.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu201cHein Vanhaezebrouck waardeerde hem bij Anderlecht erg alsnassistent omdat hij er een heel goeie peoplemanager was. Hij wasnaltijd heel close met de Franstaligen en de Afrikaanse jongens.nDaar kon hij goed zijn stempel drukken. Je merkt nu ook aan denmanier waarop hij zijn spelers vastpakt en hen orders geeft dat hijnweet hoe hij met hen moet omgaan. Charleroi is een heel goeienploeg, de Bayats doen goeie transfers, maar ik denk dat dat daarntoch geen gemakkelijke kleedkamer is. Hij managet dat goed. Je zietnhet ook aan het mentaal en fysiek vermogen dat hij erin steekt.nZijn ploeg straalt zijn over-mijn-lijk-mentaliteit uit. Zie welkeninspanningen hij Morioka kan laten doen. Het is erin gepompt. Dikkenchapeau!u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cbu003EMatthias Leterme, algemeen manager KV Kortrijk: u201cHij is eennheel intelligente mensu201du003C/bu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003EBelhocine start zijn trainerscarriu00e8re in 2015 bij KV Kortrijknals assistent van Johan Walem, die hij in februari opvolgt alsnhoofdtrainer. Hij krijgt er weer de schwung in. Maar het seizoennerop gaat er veel fout. Zonder het vereiste Pro Licence-diplomankrijgt hij problemen met de Pro League, zijn complexe spelersgroepnis verdeeld en zelf raakt hij ook gefrustreerd. Na een wedstrijdngaat hij zelfs eens neus aan neus staan met Stijn De Smet, een vannzijn spelers. Na het seizoen wordt hij vervangen door YannisnAnastasiou. Maar algemeen manager Matthias Leterme houdt hem bij denclub als technisch directeur.u003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu201cKarim is iemand met veel kwaliteitenu201d, aldus Leterme. u201cIknbegrijp dat de buitenwereld soms iemand verkiest die strak in hetnpak zit en conformistischer is, maar dat heeft hij allemaal nietnnodig. Misschien hebben mensen een ander beeld van hem, maar voornmij is hij een heel intelligente mens. Hij kan heel goed situatiesnen intermenselijke relaties inschatten. Hij werkt keihard, doet hetnenorm graag en straalt dat ook uit. Trainers gaan meestal denoorzaak voor een probleem buiten zichzelf zoeken, maar hij is ooknzelfkritisch en wil van zijn fouten leren. Karim is een open mensnmet wie het heel aangenaam werken is. In het begin wou hij zowatnalles zelf doen. Ik denk dat hij bij ons leerde dat je moet kunnennterugvallen op een loyale staf aan wie je kan delegeren. Zijnnsterkte is dat hij het in het leven allemaal zelf heeft moetenndoen. Hij weet wat het is om ervoor te moeten knokken.u003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu201cZijn drijfveer is niet met zijn gezicht in de gazet en op tv tenkomen of daar zijn grote gelijk te halen. Daar houdt hij niet zonvan. Hij weet ook hoe vergankelijk dat is. Tegenover de media isnhij wantrouwig, omdat hij weet welke vragen er soms gesteld wordennen dat er al eens een woord anders wordt gezet. Hij is pragmatischnen redeneert: wat brengt het op? Daarom doet hij alleen hetnnoodzakelijke. Dat doet hij altijd heel beredeneerd.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cstrongu003EKris Van Der Haegen, directeur van de trainersschool:nu201cHij kan zijn emoties nu beter kanaliserenu201du003C/strongu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003EKris Van Der Haegen, directeur van de trainersschool, leerdenBelhocine kennen tijdens de Pro Licence-opleiding. u201cBij Kortrijknwerkte Karim een tijd samen met Bart Van Lancker, een ex-colleganbij de bond, en die zei: u2018Dat is een kerel met veel potentieel, metneen natuurlijk charisma in de kleedkamer, maar hij moet nog lerennzijn emoties beter te beheersenu2019. In wat Karim nu doet en zegtnherken ik veel van de boodschappen uit de cursus van Jef Brouwersnover emotiemanagement en peoplemanagement. En Guillaume Gillet, dienin de trainersopleiding van de Rode Duivels zit, zei mij dat Karimnbij Charleroi training geeft zoals die in onze opleiding gegevennwordt. Daar stak hij veel van op. Bovendien trof hij als assistentnvan Vanhaezebrouck op methodologisch en didactisch vlak een van denbeste trainers die hij zich kon inbeelden. Chapeau voor de maniernwaarop hij dat nu allemaal zelf doet. Ik denk dat Charleroi voornhem de ideale club is. Hij kan zich heel goed inleven in denmentaliteit van de streek en is de taal perfect machtig, wat heelnbelangrijk is om spelers mee te krijgen in een verhaal. Hetnverschil met zijn periode bij Kortrijk is dat hij nu zijn emoties,ndie furie die soms opsteekt, beter kan kanaliseren.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cstrongu003EGino Caen, conditietrainer AA Gent: u201cEen groot deel vannzijn succes dankt hij aan zijn leergierigheidu201du003C/strongu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003EIn oktober 2017 wordt Belhocine T2 van Vanhaezebrouck bijnAnderlecht. Hij wordt er zelfs twee keer interim-T1, na het ontslagnvan Vanhaezebrouck en ook na dat van Fred Rutten. u201cAls speler isnKarim vaak aanvoerder geweest, omwille van zijn impact in denkleedkamer, en dat trok hij door als assistent-traineru201d, zegt GinonCaen, conditietrainer die hem bij Kortrijk als speler meemaakte ennbij Anderlecht als assistent-coach. u201cEen groot deel van zijn succesndankt hij aan zijn leergierigheid. Hij kijkt, luistert, pikt op watngoed is en gebruikt dat. Hij is een allround-trainer, evenwichtignbeslagen in alle facetten van het vak, u00e9n zijn manier van coachennslaat aan. Als jonge trainer leerde hij veel van de moeilijkhedennbij Kortrijk en zeker ook door daarna met Hein mee te lopen. Karimnleert uit zijn fouten, hij zegt: daar heb ik een tekort, daar zalnik aan werken. Wat hij bij Charleroi doet, is allesbehalvenvanzelfsprekend. Dat hij in de media nog altijd nederig ennterughoudend is, komt omdat hij zichzelf nog geen toptrainer vindt.nAl bouwde hij wel al meer trainerservaring op dan VincentnKompany.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003Eu003Cstrongu003ENordin Jbari, RTBF-analist: u201cZijn kracht is zijnnmenselijke kant die hem toelaat soms hard te zijnu201du003C/strongu003Eu003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cbru003Enu003C!– wp:paragraph –u003Eu003Cbru003Enu003Cpu003ERTBF-analist Nordin Jbari ziet evolutie sinds Belhocine in 2019nT1 van Charleroi is. u201cKarim is erg gepassioneerd en zijn kracht isndat zijn menselijke kant hem toelaat om soms hard te zijn tegennzijn spelersu201d, vindt hij. u201cOmdat hij eerst een band met hen smeedt,nhun vertrouwen wint en dicht bij hen staat, aanvaarden ze dat.nCruciaal voor het huidige succes is geweest dat hij de geblesseerdenDiandy niet verving door een andere fysiek sterke verdedigendenmiddenvelder, maar door Morioka. Daarmee gaf hij aan: ik blijf welnuitgaan van een verdedigend blok, wat het DNA van de club is, maarnik wil iets meer zelf creu00ebren. Dat is de evolutie die hijnpersoonlijk maakte en die nodig was om van een play-off 1-ploeg tenkunnen evolueren naar een ploeg die het Club Brugge lastig kannmaken.u201du003C/pu003Enu003Cbru003Enu003Cpu003E(Christian Vandenabeele)u003C/pu003Enu003Cbru003Enu003C!– /wp:paragraph –u003E

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier