Hoeveel tijd heb je om aankoop woning te registreren?

Daniel Buschman is voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB Vlaanderen). Regelmatig krijg je zijn tips over kopen en verkopen, huren en verhuren en het leven in een mede-eigendom.

Koop je een woning, dan moet die aankoop geregistreerd worden. Net zoals je ook verkooprechten (vroeger registratierechten) moet betalen. Die registratie moet binnen een bepaalde termijn gebeuren. Concreet betekent dit dat de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) en de authentieke akte van aankoop (notariële akte) moeten worden geregistreerd in het registratiekantoor van de regio waar de woning is gelegen.

1. Onderhandse verkoopovereenkomst of compromis

De termijn voor het laten registreren van de onderhandse verkoopovereenkomst bedraagt maximum vier maanden, te rekenen vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn moeten ook de verkooprechten worden betaald.

2. Authentieke of notariële akte van aankoop

Als de akte is verleden (ondertekend) bij de notaris, beschikt de notaris over vijftien dagen om de akte te laten registreren. Die registratie is pas mogelijk na betaling van de verkooprechten.

Na de registratie maakt de ontvanger van het registratiekantoor de nodige inlichtingen over aan het bestuur van het kadaster. Deze instantie brengt dan op haar beurt de nodige wijzigingen aan in de kadastrale documenten.

3. Ontzorging

De vastgoedmakelaar ontzorgt je bij het hele (ver)koopproces. Zo zal hij er ook voor zorgen dat het compromis op tijd wordt geregistreerd.

http://www.cib.be of contacteer je CIB-makelaar

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier