Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken: “We zitten in een luxepositie”

Tom Van Grieken staat één jaar aan het hoofd van Vlaams Belang. Tijd om een eerste balans op te maken. En die is overwegend positief, meent de 29-jarige Antwerpenaar. Hij trekt zich op aan de peilingen en de vluchtelingencrisis die migratie weer bovenaan de agenda plaatst. Toch blijft Vlaams Belang het moeilijk hebben nieuwe thema’s aan te snijden.

Tom Van Grieken over de vluchtelingencrisis: “Als je eerst acht veilige landen passeert, dan geloof ik niet dat je op de vlucht bent voor oorlog.”
Tom Van Grieken over de vluchtelingencrisis: “Als je eerst acht veilige landen passeert, dan geloof ik niet dat je op de vlucht bent voor oorlog.”

Een Waalse peiling van RTBF en La Libre plaatst Vlaams Belang op 9,7 procent, een Vlaamse peiling van VTM en Het Laatste Nieuws op 10,5 procent. Dat is telkens een flink stuk meer dan de 5,8 procent bij de verkiezingen vorig jaar. Tom Van Grieken wijt dat niet alleen aan de vluchtelingencrisis die de core business van zijn partij weer bovenaan de agenda plaatst.

N-VA verkoopt in de media stoere rechtse praat, maar voert in de praktijk een links beleid

“De mensen zien dat wij consequent vasthouden aan ons programma. In tegenstelling tot N-VA dat in de media stoere rechtse praat verkoopt, maar in de praktijk een links beleid voert. Bart De Wever zegt dat de Europese buitengrenzen bewaakt moeten worden, maar tegelijkertijd stuurt zijn minister van Defensie (Steven Vandeput, red) twee marineschepen naar de Middellandse Zee om vluchtelingen naar Europa te halen. De mensen zien dat de beloofde verandering er niet komt.”

Waarom zouden de kiezers naar Vlaams Belang terugkeren?
De Vlaamse onderstroom is centrumrechts, dat plaatst ons in een luxepositie. Je merkt dat in de vluchtelingencrisis. De overgrote meerderheid vindt dat het genoeg is. Dat is ook wat wij zeggen. Nu moeten wij inderdaad die mensen aan ons binden. Dat doen we met concrete voorstellen, en niet langer met grote stunts. We zorgen er consequent voor dat de stijl die boodschap niet vertroebelt.

Is iemand die vlucht voor oorlog en vervolging niet welkom voor u?
Als je eerst acht veilige landen passeert, dan geloof ik niet dat je op de vlucht bent voor oorlog. (cynisch) Zou het niet kunnen dat die mensen komen voor onze sociale zekerheid? Vluchtelingen moeten opgevangen worden in hun eigen regio. Europa mag daar van ons gerust in investeren. Maar het moet dan wel zijn eigen grenzen beter afsluiten. Als dat niet lukt, moeten de binnengrenzen weer ingevoerd worden. Wat Theo Francken vandaag doet, is de deuren open zetten. Amper acht procent van de asielzoekers die niet erkend worden, wordt effectief het land uitgezet.

Mogen mensen geen betere toekomst zoeken?
Toch wel. En dat is ook begrijpelijk. Maar wij moeten aan onze eigen mensen denken. Die crisis kost de Vlaamse belastingbetaler ongelooflijk veel geld, voor de opvang alleen al 1.249 euro per asielzoeker per maand. Ook onze sociale zekerheid kan dat niet dragen. Ik vrees echt dat we op een kantelmoment zitten. Onze levenswijze komt onder grote druk te staan door de import van culturen die niet compatibel zijn met de onze. En daar komt vanuit de politiek geen daadkrachtige reactie op.

Tijdens de Balkanoorlog zijn ook tienduizenden mensen hierheen gevlucht. Toen is onze sociale zekerheid ook overeind gebleven.
(denkt na) Ik zie twee verschillen. De vluchtelingen die nu komen, zijn niet inpasbaar in onze economie. Volgens een studie van de KU Leuven blijkt dat drie op de vier asielzoekers na tien jaar nog steeds niet werken. En twee: het cultureel verschil tussen iemand uit de Balkan en iemand uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika is groot. Je moet een kat een kat noemen. De islamcultuur is niet compatibel met de onze.

Tom Van Grieken:
Tom Van Grieken: “De vakbonden moeten niet hoog van de toren blazen. Hun leiders zitten wel mee aan tafel als de socialisten en de christendemocraten iets beslissen.”

Vlaams Belang verwijt de islam homofobie. Maar ook de katholieke kerk sluit holebi’s uit.
(aarzelend) Dat is een keuze van de kerk. Maar het christendom heeft wel een debatcultuur. De vier evangeliën, vier verschillende interpretaties over het leven van Jezus, bewijzen dat. Ik verzet mij tegen een religie die de overheid probeert te beïnvloeden, bijvoorbeeld als het gaat om gescheiden zwembaden voor vrouwen. De scheiding tussen religie en staat is fundamenteel.

De kerk probeert ook invloed uit te oefenen. Denk aan kardinaal Danneels in het euthanasiedebat.
Een religie mag mee het debat voeren, maar het mag zich niet opdringen in de staat. Dat is wat de islam doet. En hebt u al eens een christen gehoord die geen hand wil geven aan een vrouw of niet met een vrouw in hetzelfde bedrijf wil werken?

Kinderen voor holebi’s? Een kind heeft recht op een vader en een moeder.

U bent zelf katholiek. Hoe staat u tegenover holebi’s?
Ik geloof in het klassiek gezin van een man en een vrouw. Dat is ook het uitgangspunt van mijn partij. Je moet wetten maken voor de overgrote meerderheid, niet voor de uitzonderingen. Maar ik zal niet beweren dat homoseksualiteit een ziekte is, integendeel. Dat zijn mensen als u en ik. Nu, het homohuwelijk is een verworven recht, dat debat gaan we niet meer voeren.

Mogen holebi’s kinderen hebben?
(blaast) Dat is toch geen prioriteit om het vandaag over te hebben? We hebben wel andere katjes te geselen.

Dat is het wel voor die mensen die ermee bezig zijn.
Ik vind dat een kind recht heeft op een vader en een moeder. Ik zeg niet dat homokoppels slechte ouders zouden zijn. Maar je moet uitgaan van het belang van het kind.

U wilt dat uw partij op meer thema’s weegt. Als De Zevende Dag uw Vlaams parlementslid Chris Janssens vraagt hoe hij tegenover rekeningrijden staat, antwoordt hij dat er te veel geld naar de Walen, de Grieken en de vluchtelingen gaat. Druist dat niet in tegen uw opzet?
Dat klopt. Maar het is wereldvreemd om vandaag debatten te houden over groene wagens als we in een asielcrisis van ongekende omvang zitten. Ik heb niet het gevoel dat dát debat echt gevoerd wordt.

Onze lucht was nooit zo vervuild als vandaag, maar u vindt dat geen prioriteit?
Ik ontken de noodzaak van dat debat niet, maar het tijdstip vind ik gek. (denkt na) Wij zijn natuurlijk ook voor vergroening, maar we denken dat dat op een andere manier kan. België is een transitland. Je kan al beginnen met buitenlandse vrachtwagens meer te laten betalen.

Voor hen gaat rekeningrijden al in op 1 april. Dit debat gaat nu over personenwagens.
Kijk, de Vlaming betaalt al verkeersbelasting en accijnzen op diesel. Dat is dus al een vorm van rekeningrijden. Hoe meer je rijdt en tankt, hoe meer je betaalt. Ik wil niet dat de burger twee keer moet betalen. Het leven is al zoveel duurder geworden onder de nieuwe regering. Een eerste keer door de vele verkapte belastingverhogingen, een tweede keer door de asielopvang die dit jaar alleen al 880 miljoen zal kosten, en straks een derde keer door de volgmigratie.

U kan het niet laten ook dit debat met migratie te vermengen.
De core business van mijn partij is duidelijk: Vlaamse onafhankelijkheid, migratie en EU-kritiek. Dat zal ik niet verloochenen. Maar dat betekent niet dat we geen mening hebben over andere thema’s.

Waarom was uw partij deze week afwezig op de betoging?
Ik heb veel begrip voor de sociale onrust. Die is terecht. De hardwerkende Vlaming draait op voor alles. Er zijn vandaag trouwens minder Vlamingen aan het werk dan onder Di Rupo. Als N-VA wil aantonen dat verandering ook achteruitgang betekent, dan slaagt ze daar grandioos in. Maar ik vind niet dat de vakbonden hoog van de toren moeten blazen. Hun leiders zitten wel mee aan tafel als de socialisten en de christendemocraten iets beslissen. Onze leden worden trouwens nog steeds uit de vakbonden gegooid.

Hebt u eigenlijk nagedacht over een naamsverandering?
Dat debat is intern gevoerd, maar ik was daar geen voorstander van. Vlaams Belang is een bekende naam en staat voor authenticiteit. Dat is goed. Ik heb ook altijd duidelijk gezegd dat ik het programma niet wil aanpassen.

Volgt u het VIER-programma Karen en De Coster en de rubriek ‘helden van het internet’?
Ik heb geen televisie, dus nee (lacht). Maar ik ken het wel. Ik vind dat schandalige journalistiek. Mensen worden zonder voorbereiding publiek aan de schandpaal gehangen.

Die mensen worden geconfronteerd met hun harde uitspraken op sociale media zoals ‘laat alle vluchtelingen verhongeren’ of ‘alle bootvluchtelingen zouden beter verzuipen’. Wat denkt u daarvan?
Dat is walgelijk. Maar ik voel me niet geroepen daar afstand van te nemen. Onze lijn is heel strikt: wij zijn tegen het systeem, niet tegen mensen.

Zijn mensen die zo’n uitspraken doen welkom in uw partij?
Nee, die horen hier niet thuis. Ik wil me met hen niet associëren. Had u een ander antwoord verwacht?

 

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier